SeminariaSeminarium Oddziału Badań Magnetyków

13:30 środa, 13-11-19
sala nr 6 (bud. II)

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Notkę biograficzną oraz kilka prezentacji naszego gościa można znaleźć pod adresem: http://wfis.uni.lodz.pl/kfcs/staff/?l.pl,2

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30