SeminariaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:05 poniedziałek, 14-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Modelowanie stanów ładunkowych oraz dynamiki spinu w nanostrukturach półprzewodnikowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki

Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Seminarium związane jest z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30