SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

12:00 czwartek, 13-06-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Spectroscopic properties of M3Sc(BO3)3, Ba2M(BO3)2, M2ScLi(B2O5)2 (M = Ba, Sr, Ca, Mg) and Ln MgB5O10 (Ln = La, Y) borates doped with Eu3+, Eu2+, Ce3+ and Cr3+ ions

mgr inż. Bartosz Bondzior


Promotor: Prof. dr hab. Przemysław Dereń

Recenzenci:
Dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Stefan Lis, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodatkowe informacje: recenzja 1, recenzja 2, streszczenie.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30