SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

12:30 wtorek, 21-05-19
sala audytoryjna

Zbadanie zjawiska anty-stokesowskiej szerokopasmowej białej emisji w nanorozmiarowych dikrzemianach domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Robert Tomala


Promotor: Prof. dr hab. Wiesław Stręk

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Dodatkowe informacje: recenzja 1, recenzja 2, streszczenie.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30