SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

13:00 środa, 10-10-18
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Badania wiązań wodorowych metodami spektroskopii oscylacyjnej w świetle spolaryzowanym na zorientowanych próbkach monokrystalicznych wybranych związków organicznych

mgr Katarzyna Pawlus-Skowron


Promotor: Dr hab. Mariusz Marchewka

Recenzenci:
Prof. dr hab. Mirosław Czarnecki, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Wiktor Zierkiewicz, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Dodatkowe informacje: streszczenie, recenzja 1, recenzja 2.

Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30