SeminariaSeminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

11:45 czwartek, 14-06-18
ul. Okólna 2, Audytorium

Wykazanie uniwersalnego charakteru kwantowej poprawki Altshulera-Aronova w oporze elektrycznym nieuporządkowanych związków metalicznych

dr Daniel Gnida


Seminarium związane z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30