SeminariaSeminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

11:00 czwartek, 15-03-18
sala audytoryjna

Obrazowanie i modyfikacja materiałów w mikro- i nanoskali przy pomocy mikroskopii SEM/FIB - prezentacja firmy Nanores

Piotr Kunicki

Nanores

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30