SeminariaSeminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

13:15 środa, 15-11-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Zastosowanie metody wielokrotnego rozpraszania (KKR) w badaniach obliczeniowych efektów termoelektrycznych w półprzewodnikach

Norbert Janik

Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30