SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

12:00 piątek, 20-10-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Właściwości luminescencyjne mieszanych granatów gadolinowo-glinowo-galowych domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich

mgr Tomasz Niedźwiedzki


Promotor: Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Andrzej Suchocki, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30