SeminariaSeminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

11:15 czwartek, 14-09-17
sala 6 (bud. VIII)

Prezentacja oprogramowania ATOMIC MATTERS

Rafał Michalski


ATOMIC MATTERS to intuicyjnie obsługiwana aplikacja, będąca unikalnym, tworzonym przez naukowców nauk ścisłych, narzędziem umożliwiającym możliwie pełny, ścisły opis właściwości fizycznych atomowych układów elektronowych poddanych oddziaływaniom elektromagnetycznym, typowym dla sytuacji gdy na niezamkniętą powłokę elektronową p, d lub f oddziałuje potencjał elektrostatyczny o zdefiniowanej symetrii oraz pole magnetyczne.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30