Dyrekcja

 • Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski - dyrektor
 • Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski - zastępca dyrektora ds. naukowych
 • Dr hab. Tomasz Zaleski - zastępca dyrektora ds. naukowych
 • Mgr inż. Mariusz Pypka - zastępca dyrektora ds. administracyjnych
 • Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski  - kierownik Oddziału Badań Magnetyków
 • Prof. dr hab. Andrzej Zaleski - kierownik Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
 • Prof. dr hab. Jan Janczak - kierownik Oddziału Badań Strukturalnych
 • Prof. dr hab. Leszek Kępiński - kierownik Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
 • Prof. dr hab. Przemysław Dereń - kierownik Oddziału Spektroskopii Optycznej
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć - kierownik Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
 • Mgr Agnieszka Musiał - główna księgowa
 • Dr Bogusław Macalik - pełnomocnik dyrektora d/s technicznych

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Jan Baran, INTiBS PAN
 • Prof. nadzw. dr hab. Artur Bednarkiewicz, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Przemysław Dereń, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Jerzy Hanuza, INTiBS PAN
 • Dr hab. Dariusz Hreniak, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Prof. dr hab. Jan Janczak, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Leszek Kępiński, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Henryk Kozłowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Ryszard Kubiak, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Jerzy Langer, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Romuald Lemański, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Janusz Lipkowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Tadeusz Luty, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
 • Dr hab. Anna Łukowiak, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Mirosław Mączka, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Roman Micnas, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Jan Misiewicz, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Bogdan Nowak, INTiBS PAN
 • Mgr Adam Olejniczak, INTiBS PAN
 • Dr Grzegorz Paściak, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Adam Pietraszko, INTiBS PAN
 • Dr hab. Adam Pikul, INTiBS PAN
 • Dr Maciej Ptak, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Henryk Ratajczak, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Marek Samoć, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Lucjan Sobczyk, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Wiesław Stręk, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Tadeusz Suski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Grażyna Sznajd, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Józef Sznajd, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Wiśniewski, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Marek Wołcyrz, INTiBS PAN
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • Prof. dr hab. Andrzej Zaleski, INTiBS PAN
 • Dr hab. Tomasz Zaleski, INTiBS PAN