Uwaga:  Format dat: RRRR.MM DD.    Ostatnie zmiany i uzupełnienia: 2018.01.18 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969
1968 1967 1966
  • Lista prac doktorskich (1969-2016): link

Redaktor usilnie prosi o nadsyłanie komentarzy, poprawek i -- przede wszystkim -- uzupełnień do każdej udostępnionej Listy.


Formaty list

Porządek poszczególnych pozycji w obu częściach Listy (Lista Publikacji i Lista Prezentacji konferencyjnych) jest — w odniesieniu do nazwisk autorów — ściśle alfabetyczny. Nasi Autorzy (tj. zatrudnieni w Instytucie w chwili prezentacji konferencyjnej i/lub wysyłki publikacji do wydawcy) są wyróżnieni POGRUBIONYMI KAPITALIKAMI.

W pierwszej części każda pozycja wykazuje wszystkich autorów, tytuł (w języku oryginału i ew. po angielsku) i informacje bibliograficzna (ew. także o czasopismie zawierającym przekład na język angielski). Jeżeli publikacja ma ścisły i/lub formalny związek z konferencją naukową to załączono zwięzłą informacje o jej nazwie, miejscu i dacie. Znajdują się tu rownież informacje o poprzedniej/następnej publikacji należącej do serii, a także Errata. Jeżeli jest znany, do informacji bibliograficznej dodano Digital Object Identifier, ostatnio powszechnie używany jako uniwersalny odnośnik do źródeł elektronicznych dokumentów.

W drugiej części każda pozycja wykazuje wszystkich autorów, tytuł (ze wskazaniem formy prezentacji: (P) – plakat, (C) – komunikat (ustny), (L) – wykład, (I) – wykład na zaproszenie (rozróżnienie pomiędzy (C) i (L) jest raczej arbitralne) oraz informację o nazwie, miejscu i dacie konferencji.

Prezentowane tu Listy są kodowane w LaTeX-u, przekształcone do PostScript-u przy pomocy dvips i do ostatecznego formatu *.pdf przez GhostScript (ściślej: skrypt pdfwrite).

Jeżeli Czytelnik chce wykorzystać treść którejś z List, to może otrzymać tekst źródłowy LaTeX-a od redaktora nie kłopocząc się użyciem ekstraktorów tekstu.