O Instytucie

logo_kkn17

XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

Nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami

25-30 października 2015 Karpacz, Hotel Artus

 

banner_kkn17_panorama

 

Komitet Naukowy:

  M. Z. Cieplak (IF, Warszawa)
  R. Micnas (UAM, Poznań)
  K. Rogacki (INTiBS, Wrocław)
  J. Spałek (UJ, Kraków)
  A. Szytuła (UJ, Kraków)
  K. I. Wysokiński (UMCS, Lublin)

Komitet organizacyjny:

  (INTiBS, ML, Wrocław)
  M. Samsel-Czekała - sekretarz
  K. Filar
  D. Kaczorowski
  M. Matusiak
  A. Pikul
  K. Rogacki - przewodniczący
  T. Zaleski 

                  

Komitet Programowy:

  T. Domański (UMCS, Lublin)
  D. Kaczorowski (INTiBS, Wrocław) - przewodniczący
  A. Kołodziejczyk (AGH, Kraków)
  T. Kopeć (INTiBS, Wrocław)
  M. Maśka (UŚ, Katowice)
  A. Oleś (UJ, Kraków)
  R. Puźniak (IF, Warszawa)
  S. Robaszkiewicz (UAM, Poznań)
  K. Rogacki (INTiBS, Wrocław)
  W. Sadowski (PG, Gdańsk)
  A. Ślebarski (UŚ, Katowice)
  A. Zaleski (INTiBS, Wrocław) 

 

 

   

Tematyka:

- Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: zjawiska, mechanizmy, nowe materiały, zastosowania
- Nadprzewodzące układy nanorozmiarowe i niskowymiarowe
- Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu, efekty bliskości
- Układy z silnie skorelowanymi elektronami: ciężkie fermiony, fluktuacje spinowe, fluktuacje ładunkowe
- Kwantowe przejścia fazowe, kwantowe zjawiska krytyczne
- Izolatory i semimetale topologiczne 

Adres e-mailowy: .

Sponsorzy konferencji:

- Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
- Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN
- Instytut Fizyki PAN
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

   

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu otrzymał nagrodę MNiSW za projekt pod nazwą : Źródło anty-Stokesowskiego szerokopasmowego światła białego.

Złoty medal dla INTiBS PAN na targach Brussels Innova 2015
21 listopada 2015 roku Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu (prof. Wiesław Stręk, dr Bartłomiej Cichy, dr Łukasz Marciniak, dr Paweł Głuchowski, mgr Mikołaj Łukaszewicz, mgr Robert Tomala, dr hab. Dariusz Hreniak) otrzymał złoty medal na targach Brussels Innova 2015

„Termoizolacje, Luminofory, Recykling - identyfikacja i przygotowanie do komercjalizacji praw własności intelektualnej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk”

Awaria serwera pocztowego - usunięta
Od niedzieli (9.03.2014) do czwartkowego popołudnia (13.03.2014) nie działał instytutowy serwer e-mailowy. W związku z tym nie były dostarczane przesyłki na wszystkie adresy @int.pan.wroc.pl oraz @intibs.pl. Część listów wróciła do nadawców. Obecnie serwer już pracuje. Bardzo prosimy o ponowne przesłanie korespondencji niedostarczonej lub takiej, co do której istnieje wątpliwość, czy została dostarczona.  

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30