O Instytucie

Awaria serwera pocztowego - usunięta
Od niedzieli (9.03.2014) do czwartkowego popołudnia (13.03.2014) nie działał instytutowy serwer e-mailowy. W związku z tym nie były dostarczane przesyłki na wszystkie adresy @int.pan.wroc.pl oraz @intibs.pl. Część listów wróciła do nadawców. Obecnie serwer już pracuje. Bardzo prosimy o ponowne przesłanie korespondencji niedostarczonej lub takiej, co do której istnieje wątpliwość, czy została dostarczona.  

Kategoria A+ dla INTiBS PAN

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 września 2013 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN uzyskał w czasie kategoryzacji jednostek naukowych kategorię "A+".

Rekrutacja na stanowiska asystenta w projekcie MAESTRO

Rekrutacja na stanowiska asystenta w projekcie MAESTRO (2.08.2013)

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska asystenta w projekcie MAESTRO (kierownik projektu prof. dr hab Wiesław Stręk) na podstawie oceny przesłanych dokumentów i kandydatur, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, uwzględniając m.in. dorobek i znajomość zagadnień spektroskopii optycznej, w tym chemii i spektroskopii lantanowców oraz innych osiągnięć, wybrano 2 kandydatów:

CLEANSPACE

INTiBS PAN bierze udział w programie CLEANSPACE, który służyć ma opracowaniu technologii usuwania śmieci kosmicznych przy użyciu wiązek laserowych. 

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30