Konferencje

Data:
26.06 - 28.06.2019
Miejsce:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Organizatorzy: Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty PTKryst i Rigaku Oxford Diffraction zapoznają słuchaczy z zaawansowanymi zastosowaniami oprogramowania CrysAlisPro.

Adres strony: https://www.intibs.pl/kk2019/

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30