2018

Komitet Krystalografii PAN
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

zapraszają na

60 Konwersatorium Krystalograficzne
28 - 29 czerwca 2018 r. (czwartek, piątek)
60th Polish Crystallographic Meeting
June 28 - 29, 2018


Warsztaty Naukowe PTK
„Zaawansowane zastosowania bazy CSD – dokowanie molekularne przy użyciu programu Gold”
27 czerwca 2018 r. (środa)

oraz Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
29 czerwca 2018 r. (piątek)

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego będą poświęcone praktycznym aspektom dokowania małocząsteczkowych ligandów do receptorów na wybranych przykładach. Gold jest jednym z przyjaźniejszych w stosowaniu programów, wchodzącym do pakietu CSD, dostępnym praktycznie na podstawie już posiadanej licencji we wszystkich krystalograficznych ośrodkach w kraju.
Na warsztaty należy przywieść własne laptopy z posadowioną na nich Bazą CSD na 2018 rok. Dla uczestników warsztatów, których ośrodki maja ograniczoną liczbę dostępów do CSD, będzie uruchomiona czasowa (łącznie miesięczna) licencja na CSD przed i po Konwersatorium, umożliwiająca "ściągnięcie" Bazy na indywidualne laptopy (cała Baza zajmuje około 10 GB). Odpowiednie hasło dostępu będzie podane zarejestrowanym uczestnikom warsztatów.
Dla osób nieużywających dotychczas w ogóle Bazy CSD, o ile takich osób będzie więcej niż kilka, przed właściwymi warsztatami, w godzinach 10:00 - 11:00, zorganizowane zostanie szkolenie z podstaw posługiwania się Bazą CSD. Prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania w polu „Prośba skierowana do organizatorów” kwestionariusza rejestracyjnego.
Organizatorzy Warsztatów: Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki UJ (zespół prof. Krzysztofa Lewińskiego), Zespół Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii Politechniki Łódzkiej (zespół prof. Marka Główki) oraz Instytut Farmakologii PAN w Krakowie (zespół prof. Andrzeja Bojarskiego).


Termin zgłoszeń i przesyłania streszczeń komunikatów
upłynął!

231 zarejestrowanych uczestników, 73 uczestników Warsztatów PTK
174 plakatów, 27 referatów

Szczegółowy program Konwersatorium i Warsztatów PTKryst (plik pdf)
Szczegółowy program Konwersatorium i Warsztatów PTKryst - wersja na smartfony (plik pdf)
Plan sesji plakatowych A i B (plik pdf)
Książka konferencyjna (plik pdf 60 MB)

Materiały na Warsztaty PTKryst (plik zip 2 MB)

 

Organizatorzy:

Komitet Krystalografii PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne

 

Główny sponsor:

Rigaku Oxford Diffraction


Sponsorzy:

Testchem/Rigaku  

Malvern PANalytical  

Labsoft/Bruker  

IRTech


Konferencja jest dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe