[This page is only available in Polish]

2016

Nazwa: Złoty Krzyż Zasługi
Nagradzający: Prezydent RP
Nagrodzony: Jan Baran, Andrzej Zaleski


Nazwa: Srebrny Krzyż Zasługi
Nagradzający: Prezydent RP
Nagrodzony: Lucyna Macalik, Tomasz Zaleski


Nazwa: Medal Złoty za Długoletnią Służbę
Nagradzający: Prezydent RP
Nagrodzony: Halina Czarniecka-Kołodziej, Janina Dobrowolska-Nierzewska, Stanisław Góral, Małgorzata Kucharska, Bogusław Macalik, Barbara Nowak, Grażyna Ojrzyńska, Elżbieta Szafran, Paweł Tomaszewski, Iwona Zaleska, Jadwiga Żogał


Nazwa: Program START
Opis: Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań
Nagradzający: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Nagrodzeni: dr Michalina Kurnatowska, dr Łukasz Marciniak


Nazwa: Bronzowy medal w Concours Lepine International Parisconcours lepine 2016
Opis: Grafenowe pokrycie stentów kardiowaskularnych
Nagrodzony: zespół z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Nazwa: Eureka! DGP "Odkrywamy polskie wynalazki"
Opis: Wyróżnienie za wynalazek źródła szerokopasmowego światła białego
Nagradzający: Dziennik Gazeta Prawna
Nagrodzony: zespół Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu


Nazwa: EuroSymbol Innowacji 2016
Nagradzający: Kapituła Programu Promocyjnego Symbol 2016 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu
Nagrodzony: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu


Nazwa: Wyróżnienie w rankingu TOP 10 "Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN 2016"
Nagradzający: Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
Nagrodzony: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu


00

Nazwa: Polska Nagroda Inteligentego Rozwoju 2016
Opis: kategoria: jednostka naukowa, za prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań fizykochemicznych własności ciał stałych, w szczególności w niskich i ultra niskich temperaturach
Nagradzający: Rzecz O Innowacjach oraz Centrum Inteligentnego Rozwoju
Nagrodzony: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu

2015

Nazwa: Siła polskiej nauki 2015
Przyznana za: osiągnięcia naukowe i innowacyjność 
Nagradzający: Monitor Biznesu 
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Polska Nagroda Innowacyjności 2015
Przyznana za: innowacyjność
Nagradzający: Polska Agencja Przedsiębiorczości i redakcja „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: I miejsce w konkursie na najlepszy plakat konferencji IWASOM 
Nagradzający: Jury konferencji IWASOM Uniwersytetu Wrocławskiego 
Nagrodzony: mgr Bartosz Bondzior


Nazwa: Nagroda za najlepszy plakat
Nagradzający: Komitet 11th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity (M2S 2015), Geneva, Switzerland, August 23-28, 2015
Nagrodzony: mgr inż. Lan Maria Tran


Nazwa: Złoty medal na targach Brussels Innova
Przyznany za: Źródło szerokopasmowego światła białego oparte na grafenie
Nagradzający: Targi Brussels Innova
Nagrodzeni: prof. Wiesław Stręk, dr Bartłomiej Cichy, dr Łukasz Marciniak, dr Paweł Głuchowski, mgr Mikołaj Łukaszewicz, mgr Robert Tomala, dr hab. Dariusz Hreniak


Nazwa: III miejsce w konkursie Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015
Przyznane: Za najbardziej prodoktorancki Instytut PAN (3 miejsce)
Nagradzający: Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych i Wybitnych Naukowców
Przyznane: Za osiągnięcia naukowe
Nagradzający: MNiSW
Nagrodzony: Dr inż. Łukasz Marciniak


Nazwa: Program START
Przyznany: Za osiągnięcia
Nagradzający: Fundacja na rzecz nauki polskiej
Nagrodzony: Dr inż. Łukasz Marciniak


2015_nagroda_mnisw_biala_emisjaNazwa: Nagroda MNiSW
Przyznana za: Projekt pod nazwą "Źródło anty-Stokesowskiego szerokopasmowego światła białego"
Nagradzający: MNiSW
Nagrodzeni: dr inż. Łukasz Marciniak, dr hab. Dariusz Hreniak, dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab. Wiesław Stręk


Nazwa: Nagroda za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2014 
Przyznana za: Za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w 2014 roku
Nagradzający: MNiSW
Nagrodzeni: Łukasz Marciniak, Artur Bednarkiewicz, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk

2014

Nazwa: Polska Nagroda Innowacyjności
Przyznany: Za działalność nacechowaną innowacyjnością i dbałość o sferę badawczo-rozwojową
Nagradzający: Polska Agencja Przedsiębiorczości
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Wyróżnienie konkursu o Grand Prix Innowacje 2014
Przyznany za: Materiał czynny do wytwarzania luminoforów oraz jego zastosowanie
Nagradzający: Targi Technicon-Innowacje 2014 Gdańsk
Nagrodzeni: dr hab. Piotr Solarz, dr hab. Radosław Lisiecki, prof. Witold Ryba-Romanowski, mgr Adam Watras, prof. Marek Berkowski, dr Michał Głowacki, dr Bogusław Macalik, dr hab. Przemysław Dereń


Brussels InnovaNazwa: Złoty medal na targach Brussels Innova
Przyznany za: Źródło szerokopasmowego anty-Stokesowskiego światła białego
Nagradzający: Targi Brussels Innova
Nagrodzeni: dr Łukasz Marciniak, dr hab. Dariusz Hreniak, dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. Wiesław Stręk


Nazwa: Wyróżnienie w konkursie Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2014
Przyznane: Za najbardziej prodoktorancki Instytut PAN
Nagradzający: Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2014
Przyznane: Za projekt Pianosilikaty
Nagradzający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nagrodzony: Ipanterm Sp. z o.o. (spółka spin-off INTiBS PAN)


Nazwa: Brązowy medal na Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2014
Przyznany za: Technologia produkcji innowacyjnych maści i plastrów na ciężko gojące się rany na bazie Hydroksyapatytów
Nagradzający: 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2014, 30.04 - 11.05.2014, Paryż
Nagrodzeni: NANOSYNHAP SP. Z O.O.; INTiBS PAN; PPF HASCO - LEK S.A.; Dr hab. Rafał Jakub Wiglusz, Dr hab. Zbigniew Rybak, Prof. Janusz Pluta, Prof. Wiesław Stręk, Dr Stanisław Han, Dr Robert Pązik


Nazwa: Medal 65-lecia Akademii i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przyznany: Za całokształt działalności
Nagradzający: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nagrodzony: Prof. Jerzy Hanuza


Nazwa: Medal 60-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zasłużony dla Wydziału
Przyznany: Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
Nagradzający: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nagrodzony: prof. Jerzy Hanuza


Nazwa: Nagroda im. Artura Rojszczaka
Przyznana: Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wyróżnianie się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych
Nagradzający: Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrodzony: dr Przemysław Swatek


Nazwa: Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego 
Przyznana: Za najlepszą pracę doktorską związaną z tematyką badawczą prof. Jana Czochralskiego
Nagradzający: Rektor Politechniki Warszawskiej
Nagrodzony: dr Adam Strzęp


Nazwa: Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Przyznana: Za wyróżniającą się pracę doktorską
Nagradzający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nagrodzony: dr Przemysław Swatek

2013

2014_PNINazwa: Wyróżnienie na targach TECHNICON - INNOWACJE 2013 w Gdańsku
Przyznane za: Sposób otrzymywania syntetycznego minerału i jego zastosowanie
Nagradzający: Jury Targów Technicon Innowacje 2013
Nagrodzeni: Przemysław Dereń, Wiktoria Walerczyk, Dagmara Stefańska


Nazwa: Srebrny Medal na 112. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine”
Przyznany za: Generator termoelektryczny
Nagradzający: Jury Targów Wynalazczości „Concours Lépine”
Nagrodzeni: Karen Oganisian, Wiesław Stręk


Nazwa: Złoty Medal INNOVA 2013 Brussels
Przyznany za: Innowacyjne maści i plastra na ciężko gojące się rany na bazie hydroksyapatytów
Nagradzający: Jury Targów INNOVA 2013 Brussels
Nagrodzeni: Rafał Wiglusz, Zbigniew Rybak, Janusz Pluta, Wiesław Stręk, Stanisław Han, Dorota Kida


Nazwa: Nagroda Indywidualna Naukowa III stopnia
Przyznana za: Publikację dotyczącą „Przeciwdrobnoustrojowej Aktywności Nowych Amidowych Pochodnych Antybiotyku Polieterowego-Salinomycyny”
Nagradzający: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Nagrodzony: Prof. dr. hab. Jan Janczak

2012

Nazwa: Krzyż Komandorski Orderu „Labor Improdus Omnia Vinci” Królestwa Belgii,  Brussels Innova 2012
Przyznany: Za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości
Nagradzający: Burmistrz stolicy Belgii
Nagrodzony: Wiesław Stręk


Nazwa: Tytuł Kawalera Innowacyjności, Brussels Innova 2012
Przyznany: Za wynalazczość
Nagradzający: Burmistrz stolicy Belgii
Nagrodzony: Dariusz Hreniak


Nazwa: Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej
Przyznany za: Luminofor konwertujący promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe
Nagradzający: Targi TECHNICON-INNOWACJE 2012, Gdańsk, 25-26.10.2012 r.
Nagrodzeni: Piotr Solarz, Witold Ryba Romanowski, Przemysław Dereń, Radosław Lisiecki, Bogusław Macalik, Grażyna Dominiak-Dzik


Nazwa: Złoty Medal w konkursie Innowacje 2012
Przyznany za: Luminofor konwertujący promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe
Nagradzający: Targi TECHNICON-INNOWACJE 2012, Gdańsk, 25-26.10.2012 r.
Nagrodzeni: Piotr Solarz, Witold Ryba Romanowski, Przemysław Dereń, Radosław Lisiecki, Bogusław Macalik, Grażyna Dominiak-Dzik


Nazwa: Wyróżnienie w konkursie Innowacje 2012
Przyznany za: Sposób otrzymywania związków spinelowych o wysokiej intensywności emisji i ich zastosowanie
Nagradzający: Targi TECHNICON-INNOWACJE 2012, Gdańsk, 25-26.10.2012 r.
Nagrodzeni: Przemysław Dereń, Kinga Maleszka-Bagińska, Robert Pązik, Dagmara Rudnicka, Wiktoria Walerczyk

2011

Nazwa: Złoty Medal Brussels Innova
Przyznany za: SiFoam
Nagradzający: Jury targów Brussels Innova
Nagrodzeni: Dariusz Hreniak, Magdalena Skrajnowska, Wiesław Stręk


Nazwa: Złoty Medal Brussels Innova
Przyznany za: SiFoam
Nagradzający: Rząd Rumunii
Nagrodzeni: Dariusz Hreniak, Magdalena Skrajnowska, Wiesław Stręk


Nazwa: Brązowy Medal Brussels Innova
Przyznany za: Solar concentrators based on sol-gel Glass with addition of transition and rare earth elements
Nagradzający: Jury targów Brussels Innova
Nagrodzeni: Przemysław Dereń, Roman Okiniński

2009

Nazwa: Program START
Przyznany: Za osiągnięcia
Nagradzający: Fundacja na rzecz nauki polskiej
Nagrodzony: Dr Jacek Doskocz


Nazwa: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przyznany za: Materiały termoizolacyjne otrzymane na bazie pylistych materiałów odpadowych
Nagradzający: Minister NiSW Prof. Barbara Kudrycka
Nagrodzeni: INTiBS & R.O. 1991 Sp.z o.o. Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk, Piotr Psuja, Roman Okniński


Nazwa:  Brązowy medal na targach innowacyjności EUREKA 2009
Przyznany za: Solar concentrators based on sol-gel glass with addition of transition and rare earth elements
Nagradzający: The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation
Nagrodzeni: INTiBS PAN i ITTS Sp z o.o. Roman Okniński, Przemysław Dereń