Seminars


13:15, 19-11-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

O strukturze lokalnych pustych obszarów w modelowych polimerach

prof. Antoni Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

11:45, 19-11-19
sala audytoryjna

PhD Seminar

Optical properties of glass nanomaterials for biological applications

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

11:15, 19-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Ekscytony w nowych materiałach półprzewodnikowych

dr inż. Michał Baranowski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-UGA-UPS-INSA, Tuluza, Francja; Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
11:00, 19-11-15
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Przemiany fazowe w sieciach cyjankowych

Dr Monika Trzebiatowska-Gusowska

13:30, 19-11-13
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Read more...
12:15, 19-11-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

New International System of Units

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk
INTiBS PAN, Wrocław

Read more...
14:00, 19-11-06
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

LSZ reduction for particles with mixing

dr Adrian Lewandowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

Read more...
13:00, 19-11-05
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Metody otrzymywania grafenu

Patrycja Kokot vel Kokocińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

11:45, 19-11-05
sala audytoryjna

PhD Seminar

Badania strukturalno-morfologicznie zmodyfikowanych nanometrycznych materiałów na bazie apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr Sara Targońska

11:15, 19-11-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Quasi-interacting, Room temperature Organic Exciton-Polariton Condensates in tailored Landscapes

dr Christian Schneider
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen-Center for Complex Material Systems, University of Würzburg, Germany

Read more...
13:00, 19-10-30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Doped EuFeAs2 – a novel family of magnetic superconductors

dr Michał Babij
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

11:45, 19-10-29
sala audytoryjna

PhD Seminar

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

11:15, 19-10-28
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

In-situ HR-TEM observations of 2D materials

dr hab. Alicja Bachmatiuk
Sieć badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław

12:15, 19-10-25
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fractals and Agents in Economics: the case of Bitcoin

dr hab. Paweł Oświęcimka
IFJ PAN Kraków

Read more...
11:00, 19-10-24
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M – metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

Read more...
13:30, 19-10-23
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnesiothermy: an efficient route to mesostructured thermoelectric intermetallics,... and more

dr hab. Mathieu Pasturel
Uniwersytet w Rennes

13:15, 19-10-23
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Fermi surface reconstruction in high-temperature superconductors

dr Evgenii Kochetov
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna

Read more...
11:30, 19-10-23
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem, stabilność oraz właściwości fononowe i luminescencyjne wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

Read more...
10:45, 19-10-23
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Analiza wybranych procesów optycznych w uwięzionych kwantowo nanocząstkach związków potrójnych grupy I-III-VI

dr Bartłomiej Cichy

Read more...
11:00, 19-10-22
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Dlaczego się starzejemy

prof. Marcin Czerwiński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30