Seminars


11:15, 18-06-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Defekty wodorowe w materiałach i urządzeniach mikroelektronicznych

dr Vladimir Kolkovski
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie, Niemcy

12:15, 18-06-01
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Relativity vs quantum information

dr hab. Andrzej Dragan
UW

Read more...
13:30, 18-05-30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetic X-ray spectroscopies

dr hab. inż. Marcin Sikora
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMIN) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Read more...
11:15, 18-05-29
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Extended Bose-Hubbard models for ultra-cold bosons in optical lattices

mgr Vasyl Travin

12:15, 18-05-25
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

What can we learn from gravitational waves?

dr hab. Dorota Gondek-Rosińska
IA UZ

Read more...
12:00, 18-05-25
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję

dr Paweł Głuchowski

13:30, 18-05-23
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) applied to studies of strongly correlated electron systems

dr hab. Paweł Starowicz
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

13:15, 18-05-23
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Excitation diffusion in an ensemble of quantum dots

prof. Paweł Machnikowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 18-05-21
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

An ultrafast view on correlated electron dynamics in molecules

prof. Daniela Pfannkuche
Institute of Theoretical Physics, Hamburg University, Germany

12:15, 18-05-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Cellular automata approach to cardiac electrophysiology: a toy model or a generative proposition

prof. dr hab. Danuta Makowiec
IFTiA UG

Read more...
13:30, 18-05-16
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Irradiation induced doping of topological insulators, route to electronic transport via surface and tuning of magnetic interactions

prof. Marcin Konczykowski
École Polytechnique w Palaiseau we Francji

Read more...
13:15, 18-05-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Local-structure induced non-hydrodynamic flow in nanofluidics: toy model

prof. Antoni C. Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 18-05-15
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Paulina Sobierajska

11:15, 18-05-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Pęseta optyczna do pomiaru wybranych wielkości fizycznych w skali mikro

dr inż. Sławomir Drobczyński
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 18-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Quantum entanglement from single particle information

prof. dr hab. Adam Sawicki
CFT PAN

Read more...
13:30, 18-05-10
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Kondo effect and weak anti-localization (WAL) in LaTiO3/CeTiO3/SrTiO3 heterostructure

dr Debarchan Das

13:30, 18-05-09
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Spin and charge dynamics in disordered chains

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

Read more...
13:15, 18-05-09
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spinowo-dolinowy układ dwukubitowy w atomowo-cienkiej warstwie dwusiarczku molibdenu

dr Jarosław Pawłowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
13:30, 18-05-07
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2  i M5(PO4)3X i ich kompozytów (gdzie M – Ca2+, Sr2+, X – OH-, F-) domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców

mgr Katarzyna Zawisza

Read more...
11:15, 18-05-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Microswimmers: From design principles to their emergent collective behavior

prof. Holger Stark
Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Berlin, Niemcy

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30