Seminars


11:15, 18-10-05
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Critical behaviour of spin models on graphs

dr Mariana Krasnytska
Institute for Condensed Matter Physics, NASU, Lwów

14:15, 18-09-25
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Struktura krystaliczna a właściwości fizykochemiczne wybranych organiczno-nieorganicznych związków hybrydowych z anionem siarczanowym

mgr Tamara Bednarchuk

Read more...
11:00, 18-09-14
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Electronic structure studies of non-centrosymmetric Th-based superconductors

mgr Mane Sahakyan

Read more...
12:00, 18-06-29
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach właściwości elektrycznych materiałów

dr Jacek Chmielowiec

13:30, 18-06-27
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Microwave spectroscopy of 3D topological insulators

dr hab. Agnieszka Wołoś
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
12:00, 18-06-22
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Mechanizmy białej emisji i fotoprzewodnictwa w układach zawierających jony ziem rzadkich przy silnym wzbudzeniu laserem podczerwonym

mgr inż. Mikołaj Łukaszewicz

13:30, 18-06-20
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magneto-optical studies of thin and ultrathin magnetic films

prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

12:15, 18-06-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The essence of gravity theory

prof. dr hab. Jerzy Kijowski
CFT PAN

Read more...
11:45, 18-06-14
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Wykazanie uniwersalnego charakteru kwantowej poprawki Altshulera-Aronova w oporze elektrycznym nieuporządkowanych związków metalicznych

dr Daniel Gnida

Read more...
11:00, 18-06-14
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Strukturalne przemiany fazowe w nieuporządkowanych hybrydach organiczno-nieorganicznych

dr Anna Gągor

Read more...
13:30, 18-06-13
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Theoretical descriptions of molecular magnetic materials: challenges and ways to overcome them

prof. dr hab. Romuald Lemański

13:15, 18-06-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Correlation effects in superconducting quantum dot systems

dr Vladislav Pokorny
Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague

Read more...
11:15, 18-06-12
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Przejścia fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

11:15, 18-06-11
PWr, bud. A1, sala 322 Cancelled

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Tlenek cynku w heterozłączach - selektywne detektory promieniowania UV

dr hab. Ewa Przeździecka
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

12:15, 18-06-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

On Relativistic Quantum Mechanics of the Majorana Particle

prof. dr hab. Henryk Arodź
UJ

Read more...
12:00, 18-06-08
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości spektroskopowe szkieł fosforanowo-antymonowych domieszkowanych Er3+

dr Adam Strzęp

13:30, 18-06-07
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Unusual thermoelectric properties of BaFe2As2 in high magnetic fields

mgr Martina Meinero
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Genui

13:30, 18-06-06
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Diluted magnetic semiconductors: properties and possible applications

dr hab. Łukasz Kilański
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:15, 18-06-06
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Edge states in graphene: Intrinsic gap, Spin Hall effect and  mean-field correlations

dr Marta Prada
I. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

Read more...
11:15, 18-06-05
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zjawiska transportowe w układach ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych

mgr Barbara Grygiel

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30