Seminars


11:15, 18-10-30
sala audytoryjna

PhD Seminar

The Impact of High Pressure, Doping and the Size of Crystalline Boron Grains on Creation of High-Field Pinning Centers in In Situ MgB2 Wires

mgr Dominika Majchrzak

12:15, 18-10-26
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Loop Quantum Cosmology: from polymer quantization to Early Universe dynamics

dr Tomasz Pawłowski
UW

Read more...
13:15, 18-10-24
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Read more...
11:15, 18-10-23
sala audytoryjna

PhD Seminar

Detectors and sensors for measuring factors hazardous to environment – modeling and monitoring of threats

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

11:15, 18-10-23
sala audytoryjna

PhD Seminar

NaREF4  fluorides- synthesis, morphology and spectral properties

mgr Kamila Maciejewska

11:15, 18-10-22
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Azotek boru - stary znajomy, nowe wyzwania, nowa fizyka

prof. Roman Stępniewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

11:30, 18-10-19
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

The bright advancement of glass photonics

dr Maurizio Ferrari
Institute for Photonics and Nanotechnologies, National Research Council of Italy, Trento

Read more...
13:30, 18-10-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Wpływ kształtu na własności struktur typu rdzeń-powłoka

dr inż. Anna Sitek
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska; School of Science and Engineering, Reykjavik University, Reykjavik, Islandia

Read more...
13:30, 18-10-17
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

An STM view on strongly correlated electron systems: From heavy fermion metals to topological Kondo insulators

prof. Steffen Wirth
Instytut Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciał Stałych w Dreźnie

Read more...
13:15, 18-10-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spin and charge dynamics in strongly disordered Hubbard chains

prof. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej

13:30, 18-10-16
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Glass and glass-ceramic photonic systems

dr Maurizio Ferrari
Institute for Photonics and Nanotechnologies, National Research Council of Italy, Trento

11:15, 18-10-16
sala audytoryjna

PhD Seminar

Cr4+:YAG ceramics as material for passive Q-switch laser: synthesis and characterization

mgr Mykhailo Chaika

09:30, 18-10-15
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w finansowaniu prac badawczych w Polsce

prof. dr hab. Inż. Maciej Chorowski
Politechnika Wrocławska, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Read more...
12:15, 18-10-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Spectrum Broadcast Structures And Quantum Origins Of Objectivity

dr hab. Jarosław Korbicz
CFT PAN

Read more...
13:30, 18-10-10
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Unconventional superconductivity in non-centrosymmetric systems

dr hab. Grzegorz Harań
Katedra Technologii Kwantowych WPPT Politechniki Wrocławskiej

13:15, 18-10-10
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantum neural networks to simulate many body quantum systems

dr Bartłomiej Gardas
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read more...
13:00, 18-10-10
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Badania wiązań wodorowych metodami spektroskopii oscylacyjnej w świetle spolaryzowanym na zorientowanych próbkach monokrystalicznych wybranych związków organicznych

mgr Katarzyna Pawlus-Skowron

Read more...
11:15, 18-10-09
sala audytoryjna

PhD Seminar

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

11:15, 18-10-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Lokalizacja wielociałowa czyli porządek w obecności nieporządku

prof. Jakub Zakrzewski
Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

12:15, 18-10-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Super hot and extremely dense - is there a critical point for the strong interaction?

prof. dr Marlene Nahrgang
IMT Atlantique, Nantes

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30