Seminars


13:30, 18-11-27
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wpływ stężenia jonów Cr3+ na czułość termometrów luminescencyjnych: YAG, YAGG, YGG współdomieszkowanych jonami Cr3+ i Nd3+

mgr inż. Karolina Elżbieciak-Piecka

11:15, 18-11-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Excitons in emerging semiconductors

dr hab. Paulina Płochocka
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, France

12:15, 18-11-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Role of multipartite entanglement in quantum teleportation

dr Artur Barasiński
Palacky University

Read more...
13:30, 18-11-21
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Thermoelectric properties of the half-Heusler phase ScNiSb

dr Karol Synoradzki

13:15, 18-11-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Relaksacja spinu elektronów i dziur w samorosnących kropkach kwantowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
11:15, 18-11-20
sala audytoryjna

PhD Seminar

STARCH AND MODIFIED STARCH OF Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze in An Giang Province, Vietnam

mgr Quan Vu

11:15, 18-11-20
sala audytoryjna

PhD Seminar

Otrzymywanie oraz badanie układów biokompozytów na bazie resorbowalnych polimerów i fosforanów domieszkowanych jonami lantanowców jako potencjalne materiały do teranostyki

mgr Jan Zienkiewicz

11:15, 18-11-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Domieszki metali przejściowych w ZnO: rola oddziaływania elektron-elektron

prof. Piotr Bogusławski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

12:15, 18-11-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Gravitation and accretion of matter

prof. dr hab. Edward Malec
UJ

Read more...
13:15, 18-11-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Przybliżenie par dla modelu q-Ising na sieciach monoplex i duplex

dr inż. Tomasz Gradowski
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

13:30, 18-11-13
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Struktura i reaktywność układów Au/Ce1-yYbxO2-x/2 o zadanej morfologii

mgr Piotr Woźniak

12:30, 18-11-13
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Zbadanie właściwości luminescencyjnych nanokrystalicznych LaGaO3:V do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

mgr Karolina Knieć

11:15, 18-11-13
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis and investigation of luminescent properties of nanocrystalline yttrium-aluminum garnets codoped with Mn3+,Mn4+ and Nd3+ for luminescent thermometry application

mgr Karolina Trejgis

09:15, 18-11-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Hybrid Femtosecond Laser 3D Processing for Fabrication of Functional Micro/Nano-Devices

prof. Koji Sugioka
Advanced Laser Processing Research Team, RIKEN Center for Advanced Photonics, Japan

Read more...
11:15, 18-11-06
sala audytoryjna

PhD Seminar

Określenie wpływu parametrów procesu utylizacji osadów ściekowych na morfologię, strukturę i właściwości krzemianowego kruszywa lekkiego - GRANSIL

mgr Rafał Piotrowski

11:15, 18-11-06
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synteza nowych pochodnych benzimidazolu

mgr Bartosz Solarski

11:15, 18-11-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nanokryształy koloidalne - synteza, właściwości, zastosowania

dr hab. inż. Artur Podhorodecki, prof. PWr
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
13:15, 18-10-31
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Nonequilibrium heat transport in an exactly solvable quantum-critical model

prof. Tomáš Novotný
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze

Read more...
13:15, 18-10-31
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Mody Majorany w układach z oddziaływaniami wielociałowymi

Andrzej Więckowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
13:30, 18-10-30
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Struktury rdzeń-płaszcz jako propozycja dla bioczujników bazujących na zjawisku FRET

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30