Seminars


13:30, 18-01-23
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Stabilizacja klasterów i nanocząstek złota na nośnikach krzemionkowych: o tym , jak istotny jest wybór właściwego sposobu preparatyki

mgr Piotr Kraszkiewicz

11:15, 18-01-23
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zbadanie właściwości fizycznych i możliwości kontrolowania poprzez mikrostrukturę właściwości cieplnych pianosilikatów napełnionych wybranymi pylistymi odpadami poprzemysłowymi

mgr Magdalena Skrajnowska

11:15, 18-01-22
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Fluorescencja nanostruktur hybrydowych: spojrzenie w nanoświat

prof. Sebastian Maćkowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

12:15, 18-01-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Competing for perfection – Ultracold Fermi gases can be as perfect liquids as the superhot Quark-Gluon Plasma

dr Marcus Bluhm
IFT UWr

Read more...
09:00, 18-01-19
bud. II, sala 6

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Informacje o nowych projektach oraz sprawozdania z realizacji projektów badawczych

Odbiory 2017

Read more...
09:00, 18-01-18
bud. II, sala 6

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2017

Odbiory 2017

Read more...
13:30, 18-01-17
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Superconductivity in yttrium-based 1:2:2 systems

mgr Grzegorz Chajewski

13:30, 18-01-17
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Superconductivity in ThIrSi3 and ThRhSi3

mgr Krzysztof Domieracki

13:15, 18-01-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Mean field approximation in quantum Hall systems - many body-interactions

Bartosz Kuśmierz
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Read more...
13:00, 18-01-16
sala 6 (bud. VIII)

Seminar of Department of Spectroscopy of Excited States

Functionalization and optical investigation of inorganic nanocrystals for application in biomedicine

mgr Bartłomiej Sojka
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

11:15, 18-01-16
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Warstwy barierowe na podłożu elastycznym

mgr Kamila Startek

11:15, 18-01-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Optical properties of atomically thin transition metal dichalcogenides: Observations and puzzles

prof. Marek Potemski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, Grenoble, France

12:30, 18-01-12
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Ewolucja właściwości magnetycznych w roztworach stałych UPd1-xTxGe, gdzie T = Ru, Co

mgr Daniel Gralak

Read more...
12:15, 18-01-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Seven terrestrial planets around the nearby ultra-cool dwarf star

dr Ewa Niemczura
IA UWr

Read more...
13:15, 18-01-10
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Modelowanie heterostruktur półprzewodnikowych wspomagane obliczeniami opartymi na teorii funkcjonału gęstości

Krzysztof Wittek
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

11:15, 18-01-09
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nowe stopy metali do produkcji stentów naczyniowych

mgr Piotr Frydrysiak

11:15, 18-01-09
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nowe stenty naczyniowe

mgr Łukasz Wasyluk

11:15, 18-01-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Mechanizmy ferroicznych przemian fazowych związków metalo-organicznych

dr inż. Adam Sieradzki
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 18-01-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Machine Learning for MINERvA Physics Reconstruction

dr Tomasz Golan
UWr

Read more...
12:00, 18-01-05
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synteza nanokrystalicznych ceranów domieszkowanych jonami lantanowców i zbadanie zjawiska zachodzenia szerokopasmowej anty-stokesowskiej białej emisji

mgr Mariusz Stefański

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30