Seminars


13:15, 18-02-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Superstatystyczne równanie Langevina

Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Read more...
11:15, 18-02-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nanokrystality Сe1-xEuxO2-y o kontrolowanym kształcie jako aktywny nośnik katalityczny dla nanocząstek złota

mgr Oleksii Bezkrovnyi

11:15, 18-02-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Optyczne wlaściwości półprzewodnikowych nano-materiałów i nano-urządzeń

dr Tomasz Ochalski
Centre for Advanced Photonics and Process Analysis, Cork Institute of Technology and Tyndall National Institute, Lee Maltings, Cork, Ireland

Read more...
12:00, 18-02-23
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Rola przejść nadczułych emisji jonów Eu3+ w badaniu zmian struktury roztworów stałych BaMBO (M = Mg1-xCax) i MScBO (M = Ba1-xSrx)

mgr. Bartosz Bondzior

13:30, 18-02-21
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Planar Hall effect and chiral anomaly in half-Heusler compound DyPdBi

dr Orest Pavlosiuk

13:15, 18-02-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Własności sprężyste strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy

Paweł Pigłowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Read more...
11:15, 18-02-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa otrzymane w ramach formalizmu DMFT

mgr Jakub Krawczyk

11:15, 18-02-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza

prof. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Read more...
12:00, 18-02-16
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wpływ stężenia jonów wanadu na właściwości spektroskopowe nanokrystalicznego termometru lumi`nescencyjnego bazującegona emisji YAG:V3+,V5+ i YAG: V, Ln3+ (Ln3+=Eu3+, Dy3+, Nd3+)

dr hab. Łukasz Marciniak

13:30, 18-02-15
sala II/409a

Department of Magnetic Reseach Seminar

Nernst effect and thermopower in the presence of Berry curvature in topological Weyl semimetals

prof. dr hab. Tomasz Cichorek

Read more...
11:15, 18-02-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Fazy Heuslera oparte o lantanowce. Monokryształy i ich właściwości.

mgr Maja Kleinert

13:30, 18-02-07
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Superconductivity in ThIrSi3 and ThRhSi3

mgr Krzysztof Domieracki

13:30, 18-02-06
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Badania ciśnieniowe nanokrystalitów CeO2 – zaskakujące modele

dr Paweł Tomaszewski

10:00, 18-02-01
sala Rady Naukowej

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

TransFerr - Projekt MSCA-RISE nr 778070: Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties

TransFerr kick-off meeting

Read more...
13:30, 18-01-31
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Strategies of ab initio calculations for superconductors

dr inż. Bartłomiej Wiendlocha
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

11:15, 18-01-30
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Własności termoelektryczne f-elektronowych faz Heuslera – synteza i pierwsze pomiary

mgr Kamil Ciesielski

12:15, 18-01-26
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala DSF

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Multiscale correlations in narrative texts

prof. dr hab. Stanisław Drożdż
IFJ PAN

Read more...
13:30, 18-01-24
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetocaloric effect in intermetallics - basics and physical applications

prof. Tomasz Toliński
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

13:15, 18-01-24
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Dyfuzja ekscytonu w zespole kropek kwantowych

Karol Kawa
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

12:00, 18-01-24
sala audytoryjna

Seminar of Department of Spectroscopy of Excited States

Przyszłość aplikacyjna grafenu

dr inż. Włodzimierz Strupiński
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30