Seminars


11:15, 18-03-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zastosowanie multiorbitalnego modelu Hubbarda do opisu molekuł magnetycznych

mgr Jacek Matysiak

12:15, 18-03-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Neutrino Properties Determined in Oscillation Experiments

prof. dr hab. Ewa Rondio
NCNR

Read more...
12:00, 18-03-23
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Związki metalo-organiczne typu dMOF jako nowe materiały funkcjonalne

dr Aneta Ciupa

13:30, 18-03-21
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Thermoelectric and magnetocaloric properties of rare-earth based half-Heusler phases

dr Karol Synoradzki

11:15, 18-03-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wpływ podstawników na strukturę i właściwości kompleksów pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

11:15, 18-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Szerokopasmowe źródła promieniowania w średniej podczerwieni na bazie femtosekundowych laserów światłowodowych

dr hab. Grzegorz Soboń
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

12:15, 18-03-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Online algorithms for physicists

dr Paweł Laskoś-⁠Grabowski
IFT Uwr

Read more...
11:00, 18-03-15
sala audytoryjna

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Obrazowanie i modyfikacja materiałów w mikro- i nanoskali przy pomocy mikroskopii SEM/FIB - prezentacja firmy Nanores

Piotr Kunicki
Nanores

13:30, 18-03-14
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Li-ion battery materials. Electronic and magnetic properties

dr hab. Nail Suleimanov
Instytut Fizyko-Techniczny im. Zawojskiego Kazańskiego Centrum Naukowego Rosyjskiej Akademii Nauk w Kazaniu

13:15, 18-03-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Kryształy czasowe

prof dr hab. Krzysztof Sacha
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

10:00, 18-03-14
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów wykazujących uporządkowanie magnetyczne i elektryczne – mrówczany Mg, Cd, Zn, Mn, Fe, Co, Ni i Cu z wybranymi kationami amoniowymi

mgr inż. Aneta Ciupa

Read more...
11:15, 18-03-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Pomiary przewodnictwa cieplnego cienkich warstw metodą 3ω

mgr Alexandra Filatova

11:15, 18-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Unikalne nadprzewodnictwo trypletowe w skorelowanym ferromagnetyku: UGe2

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

12:15, 18-03-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Gravitational wave astronomy - a new window on the Universe

prof. dr hab. Andrzej Królak
IMP

Read more...
12:00, 18-03-09
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne

dr Aleksandra Gerus
INTiBS PAN

13:15, 18-03-07
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Badanie efektów topologicznych na sieciach dwuwymiarowych 

Michał Kupczyński
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Read more...
11:15, 18-03-06
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nowe układy biokompozytowe w stomatologii jako uzupełnień struktur tkankowych w medycynie spersonalizowanej na bazie resorbowalnych polimerow i nanofosforanow otrzymywanych w druku 3D oraz za pomocą syntezy skafoldow

mgr Anna Zalewska

11:15, 18-03-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Efekty rozmiarowe i właściwości fizyczne ferroicznych i multiferroicznych nanokompozytów wytworzonych na bazie szkieł porowatych

dr inż. Agnieszka Ciżman
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 18-03-02
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Computational Geology

dr Marcin Dąbrowski
PIB Wrocław, UiO Oslo

Read more...
12:00, 18-03-02
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości luminescencyjne Y2Si2O7 domieszkowanego jonami Nd3+ w warunkach pobudzenia dużą gęstością mocy

mgr. Robert Tomala

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30