Seminars


12:15, 18-04-27
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Circuit-⁠QED: Microwave photonics with superconducting quantum circuits

prof. dr hab. Adam Miranowicz
UAM

Read more...
12:00, 18-04-27
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wyznaczanie wielkości przerwy energetycznej oraz położenia poziomów 4f i 5d jonów lantanowców

dr Dagmara Stefańska

12:00, 18-04-26
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Molecular materials for nonlinear optics - vibrational spectroscopic aspects

Prof. Ivan Nemec
Uniwersytet Karola w Pradze

13:30, 18-04-25
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

The interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in Au/Co/NiO layered system deposited by magnetron sputtering and pulsed laser deposition

dr inż. Piotr Kuświk
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

13:15, 18-04-25
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Boundary spin polarization as robust signature of topological phase transition in Majorana nanowires

Marcel Serina
Department of Physics, University of Basel

Read more...
13:30, 18-04-24
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Poszukiwanie nowych katalizatorów do dopalania cząstek stałych z silników benzynowych

dr Katarzyna Adamska

11:15, 18-04-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zależność temperaturowa dolnego pola krytycznego dwupasmowych nadprzewodników LaRu4As12 (Tc =10.4 K) i PrOs4Sb12 (Tc = 1.85 K)

mgr inż. Jarosław Juraszek

11:15, 18-04-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Topologiczne efekty kwantowe w niejednospójnych przestrzeniach 2D i zastosowania do fizyki hallowskiej w 2DEG GaAs oraz w grafenie jednowarstwowym i dwuwarstwowym

dr inż. Janusz Jacak
Katedra Technologii Kwantowych, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:00, 18-04-20
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości spektroskopowe niestechiometrycznych kropek kwantowych AgInS2

mgr inż. Adam Olejniczak

13:30, 18-04-18
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Mössbauer Spectroscopy and its application to magnetite studies

prof. dr hab. Kazimierz Łątka
Instytut Fizyki UJ

13:15, 18-04-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Numerical methods for static and dynamical properties of correlated electrons 

prof. dr. Peter Prelovšek
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Ljubljanie

11:15, 18-04-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zjawiska konwersji energii w dół w wybranych związkach nieorganicznych domieszkowanych jonami Ln3+

mgr Karina Grzeszkiewicz

11:15, 18-04-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Postępy w zakresie zastosowania spektrometrów laserowych do precyzyjnej analizy gazów

dr Paweł Kluczyński
CEO, Airoptic Sp. z o.o., Poznań

13:15, 18-04-11
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Localization in noninteracting and many-body quantum systems

prof. dr. Peter Prelovšek
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Ljubljanie

11:15, 18-04-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Szkło kwantowe oddziałujących bozonów z pozadiagonalnym nieporządkiem

mgr Anna Piekarska

12:00, 18-04-09
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Thermal Enhanced Upconversion Nanoparticles Enable Ultrasensitive Nanothermometry

dr Jiajia Zhou
University of Technology Sydney

Read more...
11:15, 18-04-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Modelling of high-temperature superconductors

prof. Peter Prelovsek
J. Stefan Institute and University of Ljubljana, Slovenia

Read more...
12:15, 18-04-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Structural modifications of cardiac tissue, caused by disease or/and aging,  influence the performance of the heart contraction

prof. dr hab. Danuta Makowiec
IFTiA UG

Read more...
13:30, 18-04-04
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

DFT study of electronic structure properties of SrAFe4As4 (A = Rb and Cs) superconductors

mgr Ly Mai

13:15, 18-03-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Korelacje elektronowe i fazy topologiczne na płaskich pasmach 

Błażej Jaworowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30