Seminars


11:15, 17-06-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Multifuncjonalne fazy Heuslera: od termoelektryków po semimetale topologiczne

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
INTiBS PAN Wrocław

11:00, 17-06-12
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Non-invasive approach for the analysis of artefacts of artistic and archaeological interest and use of nanostructured materials for their conservation

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:15, 17-06-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

mgr Alexandr Dubinin

Read more...
10:00, 17-06-09
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Stereochemia i właściwości 4+1 koordynacyjnych pochodnych ftalocyjaniny cynku

mgr inż. Bartosz Przybył

Read more...
13:15, 17-06-07
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Characterization of topological phases through entanglement measures

Marta Brzezińska
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 17-06-06
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

11:15, 17-06-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nematic monopoles

prof. Paweł Pieranski
Université Paris-Sud

11:00, 17-06-05
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Nanomaterials: synthesis, methods of characterization and their applications

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:15, 17-06-02
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The NUONs model describing particles structures and their interactions

prof. Rene Brun
CERN

Read more...
11:00, 17-06-01
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Synteza i fizykochemiczna natura złożonych tlenków metali o strukturze typu perowskitu

dr Agnieszka Baszczuk
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Read more...
11:15, 17-05-30
sala nr 6, bud. VIII Cancelled

PhD Seminar

Struktura krystaliczna, morfologia, właściwości magnetyczne i dielektryczne SrFe12O19 oraz CoFe2O4/SrFe12O19

mgr Katarzyna Pasińska

12:15, 17-05-26
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Spectroscopy in the quark-gluon plasma

prof. Georg Wolschin
Univ. of Heidelberg

Read more...
14:00, 17-05-24
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Inżynieria funkcji falowych w nanostrukturach

prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląskiego w Katowicach

Read more...
13:15, 17-05-24
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Symulacje powstawania i analiza struktury wewnętrznej klastrów Lennard-Jonesa

dr Wiesław Polak
Katedra Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej

11:15, 17-05-23
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badania wpływu elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski

12:15, 17-05-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Analytical relativity and the first direct detections of gravitational waves

prof. dr hab. Piotr Jaranowski
UwB

Read more...
13:15, 17-05-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Classical engines with ideal efficiency and nonzero power: is it possible?

prof. Joseph Indekeu
Institute for Theoretical Physics, KU Leuven

Read more...
11:15, 17-05-16
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nadprzewodnictwo w związkach ThTSi i ThT2Ge2

mgr inż. Krzysztof Domieracki

11:15, 17-05-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Dynamika układów kwantowych, które nie podlegają termalizacji

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Uniwersytet Śląski

12:15, 17-05-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Interaction of a quantum field with a rotating heat bath

prof. dr hab. Robert Alicki
Uniwersytet Gdański

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30