Seminars


11:15, 17-11-06
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

From Molecules to Meta Molecules for nanoscale nonlinear optics

prof. Joseph Zyss
École normale supérieure Paris-Saclay, Francja

Read more...
12:15, 17-10-27
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Stany związane operatorów nielokalnych

dr Mariusz Żaba
Uniwersytet Opolski

Read more...
12:00, 17-10-27
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Searching for novel materials with improved nonlinear optical properties

prof. dr hab. inż. Marek Samoć
Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Read more...
13:30, 17-10-25
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Multifunctional Heusler phases based on lanthanides. Monocrystals and their properties

mgr Maja Kleinert

13:30, 17-10-25
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

High temperature thermoelectric properties of rare-earth-bearing half-Heusler phases RNiSb

mgr Kamil Ciesielski

13:15, 17-10-25
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Micromagnetic studies of pi/2 domain walls for novel nanodevices

dr hab. Andrzej Janutka
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
11:00, 17-10-25
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Magnetyczne molekuły pierścieniowe: izotropowy model Heisenberga i kombinatoryka algebraiczna

dr hab. Wojciech Florek
Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu

11:15, 17-10-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Struktura i właściwości spektroskopowe azotanu i wodorosiarczanu 2-nitroaniliny

2. Teoretyczna analiza widm fotoluminescencji niejednorodnych studni kwantowych

(1) mgr Piotr Rejnhardt, (2) mgr Piotr Ruszała

11:15, 17-10-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Konwencjonalne i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: aktualny stan wiedzy oraz perspektywy dalszego rozwoju

dr Artur Durajski
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska

Read more...
12:15, 17-10-20
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The origin of heavy elements in the universe

dr hab. Tobias Fischer
UWr

Read more...
12:00, 17-10-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Właściwości luminescencyjne mieszanych granatów gadolinowo-glinowo-galowych domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich

mgr Tomasz Niedźwiedzki

Read more...
13:30, 17-10-18
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

1. Nonclassical properties of single-photon-added two-mode SU(1,1) coherent states

2. Teoretyczne badania prostych układów zawierających wiązanie wodorowe z grafenem

(1) mgr Thi Ly Mai, (2) mgr Matylda Repa

13:15, 17-10-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Complex dynamics of photo-switchable guest molecules in all-optical poling close to glass transition: kinetic Monte Carlo modelling

prof. Antoni C. Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
11:15, 17-10-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Kontrola spektrum stanów w kropkach kwantowych AgInS2 - synteza, pomiary spektroskopowe, obliczenia DFT

mgr inż. Adam Olejniczak

11:15, 17-10-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Efekt piezoelektromagnetyczny w (Ga,Mn)N

prof. Maciej Sawicki
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

12:15, 17-10-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Periodic driving as a tool towards a quantum simulator

prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
Uniwersytet Jagielloński

Read more...
12:00, 17-10-12
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Szerokopasmowa biała emisja i fotoprzewodnictwo przy wzbudzeniu laserem podczerwonym w nanoceramikach YAG:Yb3+

Mikołaj Łukaszewicz

13:15, 17-10-11
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Metody numeryczne w symulacjach spektroskopii ciał stałych z rozdzielczością czasową

prof. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
11:15, 17-10-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Czy naprężenie w nanodrucie szkodzi? Katodoluminescencyjna mikroskopia złożonych nanodrutów GaN/AlGaN

prof. Bogdan Kowalski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

12:15, 17-10-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

I can't believe it's fluid! -⁠ when fluid dynamics describes systems the size of atomic nuclei

dr Pasi Huovinen
UWr

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30