Seminars


13:30, 17-11-29
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Structural, physical properties and critical behavior in selected R-TM intermetallic compounds

dr Ramesh Kumar
Uniwersytet w Johannesburgu

Read more...
13:15, 17-11-29
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Modelowanie dekoherencji spinu w procesie tunelowania pomiędzy sprzężonymi kropkami kwantowymi

Mateusz Krzykowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 17-11-27
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Zastosowanie kubitów spinowych do spektrometrii szumu środowiskowego

dr hab. Łukasz Cywiński
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:30, 17-11-22
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Mössbauer studies of HTc FeAs-based and noncentrosymmetric superconductors: Research objectives, Work plan and Methodology

prof. dr hab. Vinh Hung Tran

13:15, 17-11-22
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Technika rozszerzeń harmonicznych dla zupełnych funkcji Bernsteina złożonych z operatorem Laplace’a i jej zastosowania w teorii spektralnej operatorów Schrödingera

Jacek Mucha
Wydział Matematyki PWr

Read more...
11:15, 17-11-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Hydrożele typu IPN wrażliwe na bodźce zewnętrzne

mgr Karolina Knieć

11:15, 17-11-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wykorzystanie polimerów do stabilizacji wodnych roztworów nanocząstek

mgr Marta Markowska

11:15, 17-11-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Quantum Engineering by Nanostructured Materials and Application Examples

prof. J.P. Reithmaier
University of Kassel, Niemcy

Read more...
11:00, 17-11-20
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Strongly Correlated Systems: Composite Operator Method Perspective

prof. Adolfo Avella
University of Salerno, Włochy

Read more...
12:15, 17-11-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

New results on solar neutrinos from Borexino

dr Marcin Misiaszek
UJ

Read more...
13:30, 17-11-15
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Stretching magnetism with an electric field in GaN with Mn

prof. dr hab. Maciej Sawicki
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:15, 17-11-15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Zastosowanie metody wielokrotnego rozpraszania (KKR) w badaniach obliczeniowych efektów termoelektrycznych w półprzewodnikach

Norbert Janik
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 17-11-14
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nonclassical properties of single-photon added two mode SU(1,1) coherent states

mgr Thi Ly Mai

11:15, 17-11-14
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza, struktura i stabilność termiczna nanokrystalicznego mieszanego tlenku Ce1-xCoxO2-y oraz wybrane zastosowania nanomateriałów w elektronice

mgr Mateusz Łysień

13:30, 17-11-08
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Mössbauer Spectroscopy - Principles and Applications

dr Rafał Idczak

13:15, 17-11-08
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

From Light-Matter interactions to General Relativity and back: ubiquity of tensors in physics

prof. Joseph Zyss
Ecole Normale Supérieure Paris Saclay

Read more...
12:00, 17-11-08
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Scopus – jak dobrze i mądrze wybrać czasopismo?

Szkolenie

Read more...
10:00, 17-11-08
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Mendeley oraz ScienceDirect w pracy naukowej

Szkolenie

Read more...
11:15, 17-11-07
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Fabrication of Yb:Sc2O3 transparent ceramics from co-precipitated nano-powders

mgr Zhengfa Dai

11:15, 17-11-07
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Modelowanie molekularne i synteza inhibitorów liazy metioniny i desulfhydrazy cysteiny

mgr Karolina Elżbieciak

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30