Seminars


14:00, 17-02-22
sala nr 6 (bud. II) Cancelled

Department of Magnetic Reseach Seminar

Inżynieria funkcji falowych w nanostrukturach

prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Read more...
10:00, 17-02-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Bozony w sieciach optycznych z nieporządkiem

mgr Anna Piekarska

11:00, 17-02-16
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: Własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem

prof. dr hab. Józef Spałek
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Read more...
10:00, 17-02-07
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości pierścienia magnetycznego Cr8 otrzymane w oparciu o rozszerzony model Falicova-Kimballa

mgr Jacek Matysiak

11:00, 17-02-03
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Screening and Friedel oscillations in inhomogeneous systems with correlated fermions

mgr Banhi Chatterjee
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Read more...
13:00, 17-02-02
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

The 1st Workshop of the ERA.Net RUS Plus Project “MAGNES”: Hard magnetic materials and high-current high-field superconductors for innovative technologies

Różni prelegenci

Read more...
13:15, 17-02-01
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spectrum Broadcast Structures and quantum origins of objectivity

dr Jarosław Korbicz
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej

14:00, 17-01-31
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Optical properties of Fe-doped Bi12SiO20

prof. Victor I. Nizhankovskii

Read more...
11:15, 17-01-30
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Monolithic microcavities of wide-bandgap semiconductors: Single photon sources, weak and strong coupling phenomena

prof. Detlef Hommel
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

11:15, 17-01-27
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Spin dynamics in magnetic nanostructures: quantum vs. semiclassical approach

prof. dr hab. Tomasz Dietl
IF PAN

Read more...
13:30, 17-01-26
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Luminescence properties of RE3+ doped several ceramics (silicates, niobates, titanates, YAG, GGG)

dr Murat Erdem
Department of Physics, Marmara University, Istanbul, Turkey

13:15, 17-01-25
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Relacje między konformizmem i antykonformizmem a polaryzacja grup społecznych

dr hab. Janusz Szwabiński
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

14:00, 17-01-24
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Wybrane zagadnienia materiałowe ceramicznych ogniw paliwowych SOFC

prof. Mirosław Miller
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

10:00, 17-01-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza, właściwości strukturalne i spektroskopowe hydroksyapatytu strontowego domieszkowanego jonami europu(III)

mgr Katarzyna Zawisza

11:15, 17-01-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Półprzewodniki IV-VI jako materiały topologiczne

prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

12:15, 17-01-20
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Conformal anomalies

prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner
UW

Read more...
09:00, 17-01-19
sala audytoryjna

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Seminarium odbiorcze 2016 (dzień 1): Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2016

Różni prelegenci

Read more...
13:15, 17-01-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Uogólnione twierdzenie ergodyczne Maruyamy: od równań Langevina do teorii liczb

Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

10:00, 17-01-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza i struktura nanokostek zlożonego tlenku Ce1-xEuxO2-y

mgr Aleksii Bezkrovnyi

10:15, 17-01-16
Sala 322, bud. A-1, PWr

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Złącze tunelowe w strukturach InAlGaN - klucz do nowych aplikacji

prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30