Seminars


12:00, 17-03-27
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Badania strukturalne i spektroskopowe kryształów wybranych kompleksów iminomocznika

mgr inż. Damian Dudzic

Read more...
12:00, 17-03-23
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Nanorozmiarowe matryce nieorganiczne domieszkowane jonami lantanowców i metali przejściowych do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

dr inż. Łukasz Marciniak
Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych, Oddział Spektroskopii Optycznej

Read more...
13:15, 17-03-22
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Exciton-polariton condensates in a nutshell

dr Nataliya Bobrovska
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

11:15, 17-03-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Silnie oddziałujące bozony w sieciach optycznych z polami cechowania

mgr Konrad Patucha

11:15, 17-03-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Perspektywy dla nowych materiałów o zwiększonej nieliniowości optycznej

prof. dr hab. Marek Samoć
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

12:15, 17-03-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fractional skyrmions in quantum Hall systems

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
PWr

Read more...
14:00, 17-03-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Study of transport properties of doped Si microcrystals

S. Yatsukhnenko, Yu. Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of semiconductor electronics (Lviv, Ukraine)

11:00, 17-03-16
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Egzotyczna materia po przejściach, czyli nagroda Nobla z fizyki 2016

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Uniwersytet Zielonogórski

13:15, 17-03-15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Polaron resonances in two vertically stacked quantum dots

dr Paweł Karwat
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

11:15, 17-03-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Laserowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem zjawiska dyspersji w pobliżu linii absorpcyjnych i jej zastosowania do detekcji śladowych stężeń gazów

dr Michał Nikodem
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Read more...
12:16, 17-03-10
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

50 years discovery of pulsars –  precise probes of space, time and matter under extreme conditions

prof. dr hab. David Blaschke
IFT, UWr

Read more...
13:00, 17-03-09
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości luminescencyjne i magnetyczne mieszanych tlenków metali otrzymanych w warunkach hydro i niehydrolitycznych do zastosowań biologicznych

dr hab. Robert Pązik

13:15, 17-03-08
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Scattering Fractals and Quantum Chaos in Ultracold Dipolar Collisions​

dr Jesús Pérez Ríos

Read more...
10:00, 17-03-08
Sala konferencyjna bud. A1 WCB EIT+, ul. Stabłowicka 147

Wrocław Research Centre EIT+ Seminar

Development of semiconductor photocatalyst for clean energy evolution by multidisciplinary approaches

prof. Kazuhiro Ohkawa
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Thuwal, Saudi Arabia

Read more...
11:15, 17-03-07
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badania nad procesem konwersji energii w dół w luminoforach domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Karina Grzeszkiewicz

11:15, 17-03-06
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Materiały topologiczne z domieszkami magnetycznymi

prof. dr hab. Tomasz Dietl
Członek PAN, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Research Foundation MagTop - International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter

12:15, 17-03-03
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fractional quantum mechanics and confining potentials for Levy flights

prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz
Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

Read more...
09:30, 17-03-02
sala audytoryjna

Lecture within PhD Programme

Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego

dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS

Read more...
13:15, 17-03-01
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Złożona kinetyka cząsteczek fotochromowych w modelowych układach polimerowych: poling optyczny

Wojciech Radosz
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

11:15, 17-02-28
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Przewodność w układach silnie oddziałujących bozonów w sieciach optycznych

mgr Barbara Grygiel

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30