Seminars


13:15, 17-05-10
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Orientation approach to light-induced deformation and ordering of azobenzene-containing polymers

dr Vladimir Toshchevikov
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.

12:15, 17-05-10
sala 6, bud. 2

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Zjawisko „exchange bias” w złożonych materiałach tlenkowych

prof. Andrzej Wiśniewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa, International Research Centre MagTop, Warszawa

Read more...
11:15, 17-05-09
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badanie wpływu zmian struktury na właściwości luminescencyjne boranów prostych i skondensowanych: Ba2Mg(BO3)2, Ba3Sc(BO3)3 i LaMgB5O10

mgr inż. Bartosz Bondzior

11:15, 17-05-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych i funkcjonalności nanoluminoforów rdzeń-płaszcz poprzez niejednorodne domieszkowanie jonami ziem rzadkich

dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+

12:15, 17-05-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

Aleksandr Dubinin
IFT

Read more...
13:30, 17-04-25
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Defekty w nanokryształach

prof. dr hab. Leszek Kępiński

11:15, 17-04-25
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Stabilność ogniw słonecznych trzeciej generacji - wytwarzanie, charakteryzacja i efekt light-soaking

mgr inż. Michał Dusza

11:15, 17-04-24
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Transport ładunku w nowych materiałach do przetwarzania i magazynowania energii

dr hab. inż. Wojciech Wróbel
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Read more...
12:15, 17-04-21
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Exploding stars with supercomputers and multi-messenger probes of the supernova engine

prof. dr Kei Kotake
Fukuoka University

Read more...
13:15, 17-04-12
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Analysis of superconducting quantum dot made simple(r)

dr Martin Žonda
Department of Condensed Matter Physics, Charles University in Prague

Read more...
13:30, 17-04-11
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Nanometryczne materiały grafenowe oraz nanorurki węglowe jako nowej generacji materiały funkcjonalne do zastosowań w katalizie

dr hab. Włodzimierz Miśta

11:15, 17-04-11
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

The presence of an electric dipole moment for ultra cold bosons in optical lattices

mgr Vasyl Travin

11:15, 17-04-10
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Badania spektroskopowe pojedynczych kropek kwantowych pod kątem zastosowań nanofotonicznych w zakresie podczerwieni telekomunikacyjnej

dr hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. PWr
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, WPPT, PWr

Read more...
12:15, 17-04-07
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Thermal Multiparticle Production as Hawking-Unruh Radiation

prof. dr, dr h.c. Helmut Satz
Univ. of Bielefeld

Read more...
13:30, 17-04-05
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Effects and mechanisms of graphene enhancement of Raman scattering

prof. Galina Dovbeshko
Instytut Fizyki, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów

11:15, 17-04-04
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nanokrystaliczny kompozyt FAp/β-TCP współdomieszkowany jonami Yb3+ i Er3+ do zastosowań w bio-obrazowaniu

mgr Paulina Sobierajska

11:15, 17-04-03
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Nanostruktury węglowe oraz wybrane materiały 2D - synteza, właściwości, aplikacje

dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

12:15, 17-03-31
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Beyond quantum mechanics

prof. dr hab. Marek Kuś
CFT PAN

Read more...
13:15, 17-03-29
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Przejścia fazowe w modelu q-wyborcy na sieciach złożonych

Arkadiusz Jędrzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

11:15, 17-03-28
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Dolne pole krytyczne Hc1 w wypełnionych skutterudytach MT4Pn12 (M = La, Pr; T = Ru, Os; Pn = As, Sb). Badania czujnikami Halla 2DEG.

mgr inż. Jarosław Juraszek

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30