Seminars


11:15, 15-05-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

O INTiBS PAN i badaniach przewodnictwa cieplnego kryształów molekularnych

prof. Andrzej Jeżowski
INTiBS PAN, Wrocław

14:00, 15-05-21
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

First observation of fractional quantum Hall effect in a two-dimensional hole gas (2DHG) of selectively doped strained sGe/SiGe/(001)Si-based heterostructures

O.A. Mironov, E.L.Green, M.Uhlarz, M. Helm and D.R. Leadley
Nano Silicon Group,Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

Read more...
10:00, 15-05-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Przewodnictwo cieplne nanokompozytów na bazie kryształów van der Waalsa

mgr Ruslan Nikonkov

13:15, 15-05-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Mott and Anderson metal-insulator transitions of correlated lattice fermions in spin dependent disorder

prof. dr hab. Krzysztof Byczuk
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
11:15, 15-05-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Ultraszybka spektroskopia półprzewodnikowych systemów kwantowych: Relaksacja ekscytonu i spinu w kwazi-zerowymiarowym asymetrycznym potencjale wiążącym

dr Marcin Syperek
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

13:00, 15-05-15
bud. VIII, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Badania właściwości dielektrycznych i magnetycznych materiałów w szerokim paśmie częstotliwości przy wykorzystaniu analizatorów impedancji i wektorowych analizatorów sieciowych

Adrian Drzazga
Inżynier Aplikacyjny, Tespol

12:15, 15-05-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Phase Diagram of QCD

dr Pok Man Lo
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Read more...
14:00, 15-05-14
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Deposition of superconducting and magnetic nano films and heterostructures. Electrical and magnetic characterization of materials

dr Blagoy Spasov Blagoev
Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences

Read more...
13:15, 15-05-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Self-assembled quantum dots and molecules: Phonon assisted quantum state preparation and exotic two-particle couplings

Per-Lennart Ardelt
Walter Schottky Institut, TU München

Read more...
11:15, 15-05-13
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego do badań strukturalnych różnych materiałów

dr mgr inż. Edyta Piskorska-Hommel

14:00, 15-05-12

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Influence of low-intensity static magnetic field on germination of bean seeds

Anna Broszkiewicz
Liceum Ogólnokształcące numer III we Wrocławiu

Read more...
11:00, 15-05-12
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Własności magnetyczne i transportowe wybranych ceramik z nanoproszków GaN

mgr inż. Zuzanna Piotrowska

11:15, 15-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Właściwości fizyczne układów atomowych z zasad pierwszych

dr Paweł Scharoch
Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

12:15, 15-05-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Physics of food webs

dr Janusz Szwabiński

Read more...
14:00, 15-05-07
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Static magnetic field enhances synthesis and secretion of membrane-derived microvesicles (MVs) rich in VEGF and BMP-2 in equine adipose-derived stromal cells (EqASCs)-a new approach in veterinary regenerative medicine

dr hab. Krzysztof Marycz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Read more...
10:00, 15-05-07

PhD Seminar

Synteza, struktura i badania spektroskopowe biomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Katarzyna Zawisza

14:00, 15-05-06
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Wpływ krótkozasięgowych korelacji magnetycznych na strukturę elektronową związków UT2Zn20 (T = metal d-elektronowy)

dr Przemysław Swatek

13:15, 15-05-06
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Carrier and spin relaxation in self-assembled semiconductor quantum structures with atypical quasi-0D quantum confinement

dr Marcin Syperek
Katedra Fizyki Doświadczalnej WPPT PWr

Read more...
14:00, 15-05-05
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetic properties of doped Si whiskers

A. Druzhinin, Yu. Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of semiconductor electronics, (Lviv, Ukraine)

Read more...
11:15, 15-05-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Proste modele układów złożonych

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, Prof. PWr
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30