Seminars


14:00, 15-07-02
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Influence of commensurability effects on the resistive state of Mo/Si and W/Si multilayers in tilted magnetic fields. Lock-in effect and combine vortex lattice

O.I.Yuzephovich, S.V.Bengus, M.Yu.Mikhailov
Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkov, Ukraine

Read more...
14:00, 15-06-30
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Critical Currents Anisotropy and Pinning Mechanism in YBa2Cu2.97 Mo0.03Ox Single Crystals

A. Los, B. Dabrowski, K. Rogacki
International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures,Wroclaw, Poland

Read more...
14:00, 15-06-18
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Hot Isostatic Pressure Process, Microstructure and Critical Parameters of MgB2 and FeSe Superconductors Material

G. Gajda, A. Morawski, E. Nazarova, N. Balchev, K. Buchkov, T. Cetner
International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures,Wroclaw, Poland

Read more...
14:00, 15-06-18
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Investigation of the magnetocaloric effect by direct method in magnets with magnetic phase transitions of the first and second order

dr Koshkid'ko Yuriy
International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, Wroclaw, Poland

Read more...
13:15, 15-06-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Measuring the level of hierarchy in complex networks

dr Daniel Czegel
Department of Biological Physics, Eötvös Loránd University, Budapest

Read more...
13:30, 15-06-16
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Usuwanie zanieczyszczeń powietrza na materiałach o strukturze spinelu

Prof. Mirosław Zawadzki

11:15, 15-06-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Wpływ otoczenia na koherencję i korelacje kwantowe w układach kropek kwantowych

Dr Katarzyna Roszak
Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

12:15, 15-06-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Symmetry Energy: from Nuclei to Neutron Stars

Pawel Danielewicz
Michigan State University, East Lansing, USA

Read more...
13:30, 15-06-10
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Graphene structures for enhancement of optical signals from molecules

prof. Galina I. Dovbeshko
Instytut Fizyki, Oddział Fizyki Układów Biologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów

14:00, 15-06-09
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Developement of the original techniques for direct study of the magnetocaloric effect in strong magnetic fields in prospective magnetic materials

V. Koledov and E. T. Dilmieva
Kotelnikov IRE RAS, Moscow

Read more...
13:00, 15-06-09
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

80 lat a moja przygoda z nauką

prof. dr hab. Robert Troć

Read more...
11:15, 15-06-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Wybrane właściwości struktur światłowodowych z poosiową modulacją współczynnika załamania

dr Gabriela Statkiewicz-Barabach
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

13:15, 15-06-03
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Dielectric spectroscopy of complex systems

dr Justyna Trzmiel
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT Politechniki Wrocławskiej

Read more...
14:00, 15-06-02
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Unusual vortex dynamics in magnetic and high-Tc superconductors - Part II

prof. Krzysztof Rogacki
ILHMF< PAS and ILT&SR PAS, Wrocław

Read more...
11:15, 15-06-01
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Molecular magnetism: a survey through electron paramagnetic resonance spectroscopy

prof. Philippe Turek
University of Strasbourg, Faculty of Physics & Engineering

Read more...
13:00, 15-05-29
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Interdisciplinary Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Towards the theory of unconventional superconductivity: Real-space pairing, strong electronic correlations, and comparison to experiment

prof. dr hab. Józef Spałek
Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków

Read more...
12:15, 15-05-29
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The deformed Carroll particle from 3d gravity

mgr Tomasz Trześniewski

Read more...
10:00, 15-05-28
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Parowy reforming glicerolu: charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów kobaltowych

mgr Justyna Dobosz

13:15, 15-05-27
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Mikromagnetyczne symulacje procesu przemagnesowania macierzy antykropek

dr Przemysław Gawroński
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

14:00, 15-05-26
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetoelectric effect and influence of light on the magnetoelectric effect in diamagnetic sillenites

Krzysztof Filar, Grzegorz Gajda, Victor I. Nizhankovskii
International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30