Seminars


14:00, 15-10-22
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

1. Improvement of the superconducting properties of poly-crystalline FeSe by silver addition
2. Vortex dynamics studies of FeSe crystals

Elena Nazarova1, Krastyo Buchkov2
Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Read more...
13:15, 15-10-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Luttinger’s theorem for the strongly correlated Fermi liquid of composite fermions

dr Csaba Tőke
Department of Theoretical Physics, Budapest University of Technology and Economics

Read more...
11:15, 15-10-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Analiza topologicznych właściwości kryształów dwuwymiarowych
2. Zbadanie podstawowych właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznych ferrytów magnetycznych typu Co1-xNixFe2Ootrzymanych za pomocą stymulowanej mikrofalami metody Bradley'a w warunkach niehydrolitycznych

mgr Anna Piekarska1, mgr inż. Aleksander Zięcina2

11:15, 15-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Czy grafen może być auksetyczny?

prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

12:15, 15-10-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Analiza korelacji krzyżowych układów złożonych

dr Janusz Miśkiewicz

Read more...
14:00, 15-10-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Transport and magnetotransport properties of low-dimensional structures based on graphene, Bi2Se3 and bismuth

Aleksei Frolov, Aleksander Sinchenko and Andrey Orlov
Kotel'nikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, Moscow, Russia

Read more...
14:00, 15-10-14
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Ewolucja magnetyczna roztworów stałych UT1-xPdxGe, gdzie T = Ru, Co, Rh

mgr Daniel Gralak

13:15, 15-10-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Stany powierzchniowe i brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych

dr Marta Galicka
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

13:30, 15-10-13
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Chemiczne anizotropowe trawienie mikrostruktur krzemowych

dr inż. Krzysztof Rola

11:15, 15-10-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Features of the structure and morphology of Eu doped Y2Onanocrystalline submicrospheres
2. Chiralne przewodniki organiczne

mgr Oleksii Bezkrovnyi1, mgr inż. Jacek Matysiak2

11:15, 15-10-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Intermediate band solar cells

dr Władysław Walukiewicz
Lawrence Berkeley National Laboratory

12:30, 15-10-09
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Pięćdziesiąt lat po doktoracie

prof. dr hab. Wojciech Suski
INTiBS PAN

Read more...
12:15, 15-10-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Solid State Lighting - energy saving on a global scale: for environment and consumers

prof. Detlef Hommel
IFD

Read more...
14:00, 15-10-08
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Persistent currents and magnetic properties of some mesoscopic systems

Nail Suleimanov
Zavoisky Physical Technical Institute of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation

Read more...
14:00, 15-10-07
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Główne wyniki dotychczasowych badań naukowych

mgr Oleksander Bednarchuk i mgr Daniel Gralak

09:30, 15-10-06
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Mechanika kwantowa

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

Read more...
11:15, 15-10-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Nieliniowa optyka w ciekłych kryształach

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

09:00, 15-10-01
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Protochips in situ electron microscopy solutions: capabilities and applications

Dr Mathias Mosig
Director Sales EMEA, Protochips Inc., USA

Read more...
11:00, 15-09-28
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Transport ciepła w prostych kryształach molekularnych z nieporządkiem w podukładzie dipolowym

mgr Tetiana Romanova

Read more...
14:00, 15-09-24
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Metal-Insulator Transition in Two Dimensions: Experimental Test of the Two-Parameter Scaling

Dmitry Knyazev
P.N. Lebedev Physical Institute Russian Academy of Sciences

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30