Seminars


13:15, 15-11-25
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantum information and thermodynamics: a resource-theoretic approach

Kamil Korzekwa
Department of Physics, Imperial College London

11:30, 15-11-25
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Lokalna struktura wybranych nieuporządkowanych kryształów z grupy siarczanów, selenianów i wolframianów – badania przy pomocy modelowania rozpraszania dyfuzyjnego

mgr inż. Dorota Komornicka

Read more...
12:15, 15-11-24
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Analiza słabych wiązań wodorowych w solach tris-(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolu

mgr inż. Agnieszka Mielcarek
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

11:15, 15-11-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Struktura krystaliczna, przemiany fazowe i właściwości nowych związków siarczanowych z organicznymi molekułami - potencjalnych nowych ferroików i przewodników protonowych

mgr Tamara Lukianova

11:15, 15-11-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

The Genesis of General Relativity and its Formative Years

prof. Hanoch Gutfreund
The Hebrew University of Jerusalem

Read more...
14:00, 15-11-19
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Interdisciplinary Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Ultrafast relaxation of charge carriers in high-temperature superconductors

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski

Read more...
13:15, 15-11-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Strong non-local effects due to the crossed Andreev scattering

prof. Tadeusz Domański
Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11:15, 15-11-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Increase of critical currents and peak effect in Mo substituted Y123 single crystals

mgr Anton Los

14:00, 15-11-12
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

High strength conductors for pulsed high field magnets: development of Cu-Ag-Zr materials

Jens Freudenberger, Felix Thiel, Alexander Kauffmann, Song Yin, Florian Bittner, Hansjoerg Klauss and David Rafaja
Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, Institute for Metallic Materials, Germany

Read more...
14:00, 15-11-10
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Development of the SOI Sensors – Structure and Si Microcrystals, Modified B and Ni Impurities

A. A. Druzhinin, Yu. M. Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of Semiconductor Electronics, Lviv, Ukraine

Read more...
11:15, 15-11-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zbadanie wpływu rozmiaru nanokryształówtlenkowych GdVO4:Bi3+,Ln3+ (Ln=Eu, Yb) na kooperatywne oddziaływania w układzie szerokopasmowych jonów donorowych i jonów ziem rzadkich jako akceptora

mgr Katarzyna Lenczewska

11:15, 15-11-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Badania właściwości elektrooptycznych wybranych struktur półprzewodnikowych

dr hab. Ewa Popko, prof. PWr
Katedra Technologii Kwantowych, Politechnika Wrocławska

12:15, 15-11-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Polish "Nobel Prize" 2015: ultracold atoms. Spectroscopy of ultracold bosons in optical lattices.

dr hab. Tomasz Zaleski
INTiBS Wrocław

Read more...
14:00, 15-11-05
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

From Cu-SC to Fe-SC and back: on common correlation of Fermi surface topology and high temperature superconductivity

Alexander Kordyuk
Institute of Metal Physics, Kyiv, Ukraine

Read more...
10:30, 15-11-04
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Investigation of Phonon Spectra of Thin and Bulk MoS2 Layer Crystals

prof. A. Yaremko
Instytut Fizyki Półprzewodników NANU w Kijowie

11:15, 15-11-03
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Ways of Kapitzaconductance determination

mgr Alexandra Filatova

12:15, 15-10-30
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nagroda Nobla z fizyki 2015

prof. dr hab. Jan Sobczyk

Read more...
13:15, 15-10-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

A few strongly interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap

dr Tomasz Sowiński
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Read more...
11:15, 15-10-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Magneto - Excitons in new emerging materials

prof. Paulina Płochocka - Maude
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses
Centre National de la Recherche Scientifique
Toulouse, FRANCE

Read more...
12:15, 15-10-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

"Egzotyczna" symetria Poincare

prof. dr hab. Piotr Kosiński
Uniwersytet Łódzki

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30