Seminars


11:00, 15-01-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Obliczenia struktury pasmowej oraz położenia poziomów podstawowych domieszek w przerwie energetycznej perowskitów LaAlO3

mgr inż. Bartosz Bondzior

11:15, 15-01-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Wpływ pola magnetycznego na mikrofalowe promieniowanie tła

prof. Iwo Białynicki–Birula
Centrum Fizyki Teoretycznej, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

12:15, 15-01-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Primordial gravitational waves - at gates of a new era

prof. dr hab. Marek Besiada
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Read more...
13:15, 15-01-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Decay and persistence of spatial coherence in double quantum dots

Paweł Karwat
Katedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej

Read more...
14:00, 15-01-20
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetic Measuring Devices for Extreme Operating Conditions

dr Inessa Bolshakova i dr Yaroslav Kost
Magnetic Sensor Laboratory of Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Read more...
11:00, 15-01-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Phase diagram of mixtures of ultracold atomsin optical lattices

mgr Sergii Anufriiev

11:15, 15-01-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Polariton condensation in deep traps and lattices

prof. Sven Höfling
School of Physics, University of St Andrews, Scotland, UK

12:15, 15-01-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

CERN: Highlights of research, technology and education

prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
IFJ PAN Kraków

Read more...
14:00, 15-01-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetotransport properties of Bi wires in the extreme quantum limit

E. Condrea
Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, Academy of Science of Moldova

Read more...
13:15, 15-01-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spintronic transport through quantum dots in the Kondo regime

dr hab. Ireneusz Weymann, prof. UAM
Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama MIckiewicza w Poznaniu

Read more...
11:00, 15-01-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badanie właściwości magnetycznych i nadprzewodzących domieszkowanych związków EuFe2As2; wybrane wyniki pracy doktorskiej

mgr inż. Lan Maria Tran

11:15, 15-01-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Biokompatybilność soczewki kontaktowej z filmem łzowym

dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska; School of Optometry and Visual Science, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

12:15, 15-01-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

There and back again: from the Borsuk-Ulam theorem to quantum spaces

prof. dr hab. Piotr M. Hajac
IM PAN Warszawa/University of New Brunswick

Read more...
14:00, 15-01-08
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Superconductive Properties of MgB2 Conditioned by Microstructure

dr hab. inż. T Czujko
Military University of Technology, Department of Advanced Materials and Technologies, Warsaw, Poland

Read more...
13:15, 15-01-07
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Modelling electronic properties of atomically thin nanostructures within tight binding model and DFT methods

Ludmiła Szulakowska
Katedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30