Seminars


12:15, 15-03-27
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Hadronic light-by-light contribution to muon anomalous magnetic moment of muon

dr Andrej Radzhabov
Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Irkutsk

Read more...
11:00, 15-03-27
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Topologiczne własności związków o strukturze typu MgAgAs (tzw. 'half-Heusler phases')

dr hab. Piotr Wiśniewski

13:15, 15-03-25
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Nadciekły izolator, czyli o pewnych aspektach modelu bozonowo-fermionowego

prof. dr hab. Maciej Maśka
Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Read more...
11:00, 15-03-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Podstawowe zagadnienia katalizy heterogenicznej. Synteza i charakterystyka mezoporowatej krzemionki typu SBA-15, jako nośnika dla nanocząstek złota

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

11:15, 15-03-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Technologia Nanomateriałów w byłym Instytucie Fizyki. Nanokryształy - synteza, właściwości, zastosowania.

dr hab. Artur Podhorodecki
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

12:15, 15-03-20
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Złożone fermiony i topologiczne ciecze kwantowe

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
13:15, 15-03-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Astronomiczne korzenie nauki

dr hab. Jacek Własak, prof. PWr
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:00, 15-03-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Magnetostrykcja, piezoelektryczność oraz efekt magnetoelektryczny wybranych pniktydków i sillenitów

mgr inż. Krzysztof Filar

11:15, 15-03-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Nanomagnetyzm w topologicznych kropkach kwantowych

dr inż. Paweł Potasz
Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

12:15, 15-03-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Meson and diquark correlations in a chiral model for normal and color superconducting quark matter

mgr Daniel Zabłocki

Read more...
14:00, 15-03-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar at the University of Wrocław

Effective Quantum Field Theory and Graphene

prof. dr Dietmar Ebert
Uniwersytet Humboldta w Berlinie

Read more...
15:15, 15-03-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of Department of Theory of Condensed Matter and Statistical Physics, IoTP UofWr

Integer/Fractional Quantum Hall Effect (IQHE/FQHE) and Graphene

prof. dr Dietmar Ebert
Uniwersytet Humboldta w Berlinie

Read more...
13:15, 15-03-11
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

What is quantum chemistry and what is it for?

prof. dr hab. Szczepan Roszak
Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Wydziału Chemicznego PWr

11:00, 15-03-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Stabilność organicznych ogniw słonecznych i wykorzystanie luminescencyjnych warstw barierowych

mgr inż. Michał Dusza

11:15, 15-03-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni tlenków żelaza

prof. dr hab. Adam Kiejna
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski

12:15, 15-03-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala im. J. Rzewuskiego

Seminar at the University of Wrocław

Space Wheather and its influence on the ionosphere

dr Jens Berdermann
Institute for Communication and Navigation, German Aerospace Center (DLR), Neustrelitz, Niemcy

Read more...
11:00, 15-03-06
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Modelowanie własności termodynamicznych układów typu Isinga o zamkniętej geometrii w pobliżu krytyczności

mgr Małgorzata Zubaszewska
Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

14:00, 15-03-05
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetocaloric effect in multicomponent compounds: Field, temperature and composition variations its value and sign near Curie point

Victoria Chzhan
IMET RAS, Moscow, Russia

Read more...
13:15, 15-03-04
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

There and back again or between discrete and continuous percolation

dr hab. Grzegorz Kondrat
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

13:00, 15-03-04
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

New achievements in Abberation Corrected High Resolution Transmission Electron Microscopy

dr Guillaume Brunetti
Przedstawiciel Jeol-Europe

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30