Seminars


11:00, 14-06-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Przewodnictwo cieplne prostych kryształów molekularnych

mgr Tetiana Romanova

12:00, 14-06-09
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Nonlinear nanophotonics and nonlinear nanobiophotonics

prof. Marek Samoć
Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 14-06-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

QCD Thermodynamics from Effective Field Theories

prof. Chihiro Sasaki
Frankfurt Institute for Advanced Studies

Read more...
13:15, 14-06-04
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Konsekwencje relacji języka matematyki i języka fizyki

dr Ryszard Krasnodębski
emerytowany pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr

14:00, 14-06-03
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Multiscale Characterisation and Modelling of Nd-Fe-B Permanent Magnets

dr Thomas G. Woodcock
Leibniz Institute For Solid State and Materials Research - IFW Dresden, Germany

Read more...
11:15, 14-06-02
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Obiektywizm z kwantów poprzez rozgłaszanie informacji stanu

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Ryszard Horodecki
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej, Uniwersytet Gdański

Read more...
13:00, 14-05-30
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Interdisciplinary Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magneto-optical Analysis of Magnetic Microstructures

prof. Rudolf Schäfer
Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (IFW) Dresden, Germany

Read more...
12:15, 14-05-30
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Potęgowy schemat klasyfikacji korelacji w zastosowaniach ekonofizycznych

dr Janusz Miśkiewicz

Read more...
13:15, 14-05-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Modeling of spin dynamics in optically excited double quantum wells

Michał Gawełczyk
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 14-05-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Aksjalne kompleksy ftalocyjaniny cynku - otrzymywanie, struktury krystaliczne i właściwości

mgr inż. Bartosz Przybył

11:15, 14-05-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Kształt Wszechświata

dr Stanisław Bajtlik
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa

12:15, 14-05-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

"BICEP2" and detection of relic gravitational waves

dr Arkadiusz Błaut

Read more...
14:00, 14-05-22
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Interdisciplinary Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

1. Presentation of the Nanotechnology Centre of VŠB-TUO.
2. Spectroscopic ellipsometry and magneto-optics at the Nanotechnology Center.

prof. Jaromír Pištora1, dr Kamil Postava2
Nanotechnology Centre at VŠB – Technical University of Ostrava (TUO)

Read more...
12:00, 14-05-22
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

AuxEx- platforma wymiany danych jako narzędzie do zarządzania projektami badawczymi i laboratoriami

dr Wiktoria Walerczyk

13:15, 14-05-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Optical properties and phonon relaxation in non-uniformly shaped quantum dashes

Piotr Kaczmarkiewicz
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 14-05-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Metody pomiarowe i transport ciepła w polimorficznych fazach kryształów molekularnych

mgr inż. Daria Szewczyk

11:15, 14-05-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Bramki logiczne w skali atomowej na pasywowanych powierzchniach krzemu i germanu

prof. Marek Szymoński
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

13:15, 14-05-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Generacja wieloekscytonowa w nanokryształach półprzewodnikowych

Piotr Kowalski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:00, 14-05-14
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Strongly correlated electrons

prof. Peter Fulde
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany

Read more...
11:00, 14-05-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Bimetaliczne katalizatory Ru-Re/Al2O3-charakterystyka i aktywność katalityczna w reakcji utleniania propanu

mgr inż. Katarzyna Baranowska

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30