Seminars


12:15, 14-10-03
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Współbieżność poza MPI: wielkie wyzwanie dla fizyki obliczeniowej

prof. dr hab. Zbigniew Koza

Read more...
14:00, 14-10-02
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Interdisciplinary Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Residual Meissner effect and other pre-pairing phenomena in the cuprate superconductors

Prof. Tadeusz Domański
Instytut Fizyki, Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej, Lublin

Read more...
14:00, 14-09-30
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Direct Measurements of Magnetocaloric Properties of Magnetics in Bitter Magnet: New Techniques and Materials

V. Koledov
Kotelnikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, Moscow, Russia

Read more...
10:00, 14-09-25
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Characterisation of Magnetocaloric Materials

G. Porcari
Department of Physics and Earth Sciences, University of Parma, Parma, Italy

Read more...
12:00, 14-09-24
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Laser ceramics production, key points of the technology

dr Maxim G. Ivanov
Institute of Electrophysics, Ural Branch of Russia Academy of Sciences

12:00, 14-09-22
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Is the pseudogap a topological state?

Prof. Mauro M. Doria
Departamento de Física dos Sölidos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

14:00, 14-09-18
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetic and magnetocaloric properties of MnFe(P,Si,B) materials B2

F. Guillou
FAME, Delft University of Technology, Mekelweg, The Netherlands

Read more...
14:00, 14-09-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Wpływ defektów strukturalnych na gęstość prądu krytycznego przewodów nadprzewodnikowych NbTi i MgB2

dr Daniel Gajda
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

Read more...
14:00, 14-09-11
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

1. Direct and inverse magnetoelectric effects in the borate khantite-type family single crystals
2. Tuning the interbilayer coupling in (La1-yNdy)1.4Sr1.6Mn2O7:“chemical pressure” and rare-earth magnetism

Andrey Dubrovskiy1, Kirill Shaykhutdinov2
Kirensky Institute of Physics, RAN, Krasnoyarsk, Russia

Read more...
14:00, 14-07-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Skaningowa Mikroskopia Tunelowa i Jonowa jako narzędzia do badań mikrostruktury oraz strukturyzacji powierzchni kryształów pniktydków żelaza oraz cienkich warstw nadprzewodnik/ferromagnetyk

dr Grzegorz Urbanik
MLSPMiNT

Read more...
12:00, 14-07-03
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Określenie wpływu relaksacji wzbudzenia, transferu energii i temperatury na właściwości spektroskopowe kryształów laserowych domieszkowanych jonami lantanowców

dr Radosław Lisiecki

Read more...
14:00, 14-07-01
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Interdisciplinary Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Multiferroic Sr1-xBaxMnO3 Perovskite with a Huge Magnetoelectric Coupling

Prof. Bogdan Dabrowski
Department of Physics, Northern Illinois University, DeKalb, USA

Read more...
11:00, 14-06-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Spektroskopia oscylacyjna kompleksu guanidyny z kwasem benzoesowym

mgr Damian Dudzic

11:00, 14-06-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Charakterystyka spektroskopowa kryształów (LuxGd1-x)2SiO5 domieszkowanych Ce3+, Sm3+ i Dy3+, potencjalnych materiałów laserowych pompowanych diodami InGaN/GaN

mgr Adam Strzęp

11:15, 14-06-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

O paradoksie (nie)istnienia jaskiń wapiennych

dr hab. Piotr Szymczak
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski

12:15, 14-06-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Big Bang i KTP

prof. Zbigniew Haba

Read more...
14:00, 14-06-12
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetotransport, Cyclotron Resonance (10GHz - 4.5THz) and GHz-MIRO investigations at temperatures between 25 mK and 300K, and in a magnetic fields up to 35T for the 2DHG with Ultra-High μ> 106 cm2/(V×s) in ultra-pure Ge-QWs on Si0.2Ge0.8” - Część II

dr Oleg A. Mironov
Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

12:00, 14-06-12
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Rezonansowe i nieelastyczne rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (tzw. RIXS) w tlenkach metali przejściowych: teoria i najnowsze wyniki eksperymentalne

dr Krzysztof Wohlfeld
Stanford Institute for Materials and Energy Sciences, SLAC National Accelerator Laboratory and Stanford University

Read more...
13:15, 14-06-11
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Octupoling in two dimensions: concepts, results, perspectives

Michał Jarema
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

14:00, 14-06-10
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetotransport, Cyclotron Resonance (10GHz - 4.5THz) and GHz-MIRO investigations at temperatures between 25 mK and 300K, and in a magnetic fields up to 35T for the 2DHG with Ultra-High μ> 106 cm2/(V×s) in ultra-pure Ge-QWs on Si0.2Ge0.8

dr Oleg A. Mironov
Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30