Seminars


12:15, 14-01-24
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Coset conformal field theories and super-Liouville -- double-Liouville equivalence

dr hab. Leszek Hadasz
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read more...
13:15, 14-01-22
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Liquid crystal hyperbolic metamaterial for wide-angle negative-positive refraction and reflection

dr Grzegorz Pawlik
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 14-01-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Synteza i badania spektroskopowe nanokrystalicznych materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich
2. Synteza i zbadanie właściwości luminescencyjnych La2CaB10O19 domieszkowanego jonami Eu3+

mgr inż. Zuzanna Piotrowska1, mgr Katarzyna Zawisza2

11:15, 14-01-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Jak odkryto cząstkę Higgsa?

prof. Barbara Wosiek
Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Read more...
12:15, 14-01-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The physics of polymer knots and links: Some analytic and numerical aspects

dr hab. Franco Ferrari
IF Uniwersytet Szczeciński

Read more...
13:15, 14-01-15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Qubit as a spectrometer of environmental noise

dr Łukasz Cywiński
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

14:00, 14-01-14
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Właściwości fizyczne związków spinelowych typu CuCr2-xMxSe4 oraz ZnCr2-xNxSe4 dla Mx=Zn, Ni, Ga, In, Co, V oraz Nx=Al, In, Ga

dr Tadeusz Mydlarz
MLSPMiNT

Read more...
11:00, 14-01-14
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Pomiar zmian pracy wyjścia powodowanych adsorpcją złota na powierzchni 211 kryształu molibdenu metodą diodową
2. Features of the transition to turbulence in superfluid ,4He at low temperatures

mgr Tomasz Niedźwiedzki1, mgr Ruslan Nikonkov2

11:15, 14-01-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Electron accumulation and doping in InN and InGaN alloys

dr Wojciech Linhart
Stephenson Institute for Renewable Energy and Department of Physics, University of Liverpool

12:15, 14-01-10
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe i kwantowe zjawiska krytyczne w układach f-elektronowych

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
INTiBS PAN

Read more...
14:00, 14-01-08
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Stany topologicznie trywialne/nietrywialne w wybranych związkach Heuslera: Ewidencja z pomiarów NMR

prof. dr hab. Bogdan Nowak

13:15, 14-01-08
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Andreev processes in the graphene based superconducting hybrid structures

Marcin Wysokiński
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30