Seminars


13:30, 14-03-11
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Samoregeneracja katalizatorów tlenkowych

dr inż Michalina Kurnatowska

11:15, 14-03-10
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Cząstki dziwne w materii jądrowej

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

10:00, 14-03-10
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Overview of modern functional materials – from synthesis to applications

prof. Philippe Boutinaud
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Francja

Read more...
12:15, 14-03-07
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Ogłoszenie zwycięzców i prezentacje laureatów tegorocznego konkursu Fizbit

dr Maciej Matyka + laureaci konkursu

Read more...
10:15, 14-03-06
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Polimorfizm, politypizm i struktura lokalna kryształów LiNH4SO4

mgr Dorota Komornicka, prof. Marek Wołcyrz

13:15, 14-03-05
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Noise as the detection signal: measurement of spin states with a quantum point contact

prof. Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

13:30, 14-03-04
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

TiO2 - pigment w fotokatalizie

dr Małgorzata Małecka

11:00, 14-03-04
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nowe organiczno-nieorganiczne związki hybrydowe

mgr Tamara Lukianova

11:15, 14-03-03
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo w Sr2RuO4

prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
UMCS, Lublin

12:15, 14-02-28
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Metrologia Kwantowa

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański
IFT UW

Read more...
10:00, 14-02-28
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Niskotemperaturowe własności układów elektronowych w wybranych związkach arsenu

Łukasz Bochenek

Read more...
13:15, 14-02-26
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Anomalne procesy dyfuzyjne: rola czasu operacyjnego układu

prof. Karina Weron

14:15, 14-02-24
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Computer simulations of low-dimensional and bulk structures

prof. Bogdan Kuchta1, prof. Lucyna Firlej2
1. Aix-Marseille University, Marseille, Francja
2. Université Montpellier II, Montpellier, Francja

Read more...
12:00, 14-02-24
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Struktura, stabilność i aktywność katalityczna nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y (M – metal przejściowy)

mgr inż. Michalina Kurnatowska

Read more...
11:00, 14-02-18
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Critical currents in YBa2Cu3O7 single crystals substituted with Mo

mgr Anton Los

11:00, 14-02-11
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Charakterystyka strukturalna i spektroskopowa nanokrystalicznego wanadanu gadolinu GdVO4 współdomieszkowanego jonami Eu3+ oraz Bi3+

mgr Katarzyna Lenczewska

14:00, 14-02-04
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Investigation of the intra- and inter-granular properties of superconducting Y(Ca)BCO system

dr Krastyo Buchkov
Department of Low Temperature Physics, Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Read more...
11:00, 14-02-04
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Parowy reforming etanolu: synteza i charakterystyka katalizatorów o strukturze hydroksyapatytu

mgr Justyna Dobosz

14:00, 14-01-30
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Creating a facility to study the MCE in a magnetic fields up to 14T

dr Yuri Koshkid’ko
VŠB-Technical University of Ostrava

Read more...
11:00, 14-01-28
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Otrzymywanie cienkowarstwowych kompozytów ceramiczno-polimerowych o właściwościach piezoelektrycznych

mgr inż. Krzysztof Filar

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30