Seminars


12:00, 14-05-12
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

From the early days of spintronics to Majorana fermions

prof. Peter Fulde
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany

Read more...
11:15, 14-05-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Defekty i aplikacja wybranych struktur półprzewodnikowych

dr hab. Ewa Popko, prof. PWr
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15, 14-05-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Success and Failure - A Complex Network Perspective

prof. Frank Schweitzer
Chair of Systems Design, ETH Zurich

Read more...
14:00, 14-05-07
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Quantum Phenomena in Nature: superconductivity and novel magnetism in minerals

prof. dr Alexander N. Vasiliev
Low Temperature Physics and Superconductivity Department, Physics Faculty, M.V. Lomonosov Moscow State, Moscow, Russia

Read more...
13:15, 14-05-07
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Phonon-assisted tunneling of electrons in a quantum well-quantum dot injection structure

Adam Mielnik-Pyszczorski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

14:00, 14-05-06
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Low temperature phase transition in (NO)Cu(NO3)3

dr O. Volkova
M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Read more...
13:30, 14-05-06
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Krzemionki mezoporowate - synteza i zastosowanie w katalizie

mgr Piotr Kraszkiewicz

11:15, 14-05-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Kropki kwantowe i struktury fotoniczne z pojedynczymi jonami magnetycznymi

dr Wojciech Pacuski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

13:15, 14-04-30
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Electric Dipole Spin Resonance (EDSR) and Pauli Blockade in quantum dots

dr Michał Nowak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

11:00, 14-04-29
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Spektroskopia oscylacyjna w świetle spolaryzowanym na zorientowanych monokryształach

mgr Katarzyna Pawlus

13:15, 14-04-23
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quadratic magnetooptics in (Ga,Mn)As: experimental probe into linear dichroism and its model

dr Karel Výborný
Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk

14:00, 14-04-17
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Density of states and pseudogap in high-TC superconductors; local pairing model and ARPES results

prof. Andrei L. Solovjov
Institute for Low Temperature Physics and Engineering, National Academy of Science of Ukraine, Kharkov, Ukraine

Read more...
14:00, 14-04-16
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Synteza i badanie związków RTBi (R=Y, Pr, Er, Lu; T=Pd, Pt) o strukturze typu MgAgAs - możliwych materiałów topologicznych

mgr Orest Pavlosiuk

14:00, 14-04-14
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Study of transport properties in doped silicon structures and microcrystals by influence of external factors

A.Druzhinin, Yu.Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of Semiconductor Electronics, Scientific Research Center “Crystal” (Lviv, Ukraine)

Read more...
14:00, 14-04-14
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Crystal structure and lattice dynamics of nanostructured low-melting metals

Alexander A. Naberezhnov
Ioffe Institute (St-Petersburg, Russia)

Read more...
11:15, 14-04-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Badanie wybranych własności fizycznych związanych z orientacyjnym uporządkowaniem molekuł w układach typu gość-gospodarz z matrycą polimerową i ciekłokrystaliczną

dr Grzegorz Pawlik
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 14-04-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Modelowanie efektów jądrowych w generatorze oddziaływań neutrin NuWro

mgr Tomasz Golan

Read more...
14:00, 14-04-10
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetoelectric effect and magnetostriction in the paramagnetic and antiferromagnetic piezoelectrics

Alexander I. Kharkovskiy
Institute of High Pressure Physics, Russian Academy of Sciences, Troitsk, Moscow, Russia

Read more...
13:15, 14-04-09
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Nadprzewodnictwo w układach ze złamaną symetrią inwersji - przypadek sieci dwuwymiarowej

Dorota Grzybowska
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

14:00, 14-04-08
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Zespoły prądotwórcze do zasilania elektromagnesów w MLSPMiNT oraz kilka zdań o celu badań własności fizycznych ciał stałych w silnych polach magnetycznych – część II

mgr Andrzej Gilewski
MLSPMiNT we Wrocławiu

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30