Seminars


11:00, 13-06-05
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badanie lokalnej struktury przy pomocy analizy smug rozpraszania dyfuzyjnego w tris(bicyklo[2.1.1]hekseno)benzenie

mgr inż. Dorota Komornicka

13:30, 13-06-04
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Mechanizmy spiekania nanocząstek metalicznych

mgr inż. Katarzyna Baranowska

11:15, 13-06-03
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Elektryczna kontrola stanu magnetycznego

prof. dr hab. Józef Barnaś
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:15, 13-05-31
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic

mgr Piotr Nyczka

Read more...
11:00, 13-05-29
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości strukturalne, spektroskopowe i antybakteryjne Ca10(PO4)6Cl2 współdomieszkowanego jonami Yb3+ oraz Er3+

mgr Justyna Dobosz

11:15, 13-05-27
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Ferromagnetyczny (Ga,Mn)N - nowa jakość w spintronice półprzewodnikowej

prof. Maciej Sawicki
IF PAN, Warszawa

12:15, 13-05-24
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Rho-spectral function and quarkonium potential

mgr Carlos Andres Peña Castañeda

Read more...
12:00, 13-05-24
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Aktualne tendencje w poszukiwaniach i badaniach materiałów scyntylacyjnych

dr hab. Winicjusz Drozdowski
Instytut Fizyki UMK w Toruniu

13:15, 13-05-22
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Weak measurement of the double quantum dot two-spin state in the presence of phonons

Łukasz Marcinowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 13-05-22
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów NaYF4 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+

mgr Małgorzata Misiak

13:30, 13-05-21
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Raman scattering of multiwall carbon nanotubes with ceria

dr Vitalii Boiko
Instytut Fizyki, Oddział Fizyki Układów Biologicznych, Ukraińska Akademia Nauk z Kijowa

16:00, 13-05-20
ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter

Seminar of Division of Polish Academy of Sciences in Wrocław

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów zmian konformacyjnych jonotropowego receptora GABAA

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Read more...
11:15, 13-05-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Wszechświat widziany przez satelitę Planck

prof. Marek Demiański
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Read more...
12:15, 13-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Holography and the phases of QCD

mgr Jakub Jankowski

Read more...
13:00, 13-05-16
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Strongly correlated electron physics at high magnetic fields: recent science highlights at HZDR

dr Thomas Herrmannsdörfer
Dresden High Magnetic Field Laboratory, Germany

Read more...
13:15, 13-05-15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic driving

Piotr Nyczka
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

11:00, 13-05-15
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nowe potrójne indki pierwiastków ziem rzadkich z podgrupy cerowej i metali szlachetnych. Synteza i badanie wybranych faz Heuslera.

mgr Orest Pavlosiuk

11:15, 13-05-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Osobliwości elektronowych właściwości grafenu na SiC

prof. dr hab. Roman Stępniewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:15, 13-05-10
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Wszechświat jako układ dynamiczny

dr hab. Andrzej Borowiec

Read more...
13:15, 13-05-08
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Phonon-assisted relaxation and carrier states in double quantum dots

Krzysztof Gawarecki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30