Seminars


14:00, 13-10-29
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

The vortex-glass behavior in Ba(Fe,Ni)2As2 single crystals and critical currents in FeSe

Vladimir A. Vlasenko
Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences (LPI RAS), Moscow

Read more...
14:00, 13-10-29
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

New direct methods for measuring of magnetocaloric properties of magnetic materials in high magnetic fields

A. Kamantsev, V. Koledov, A. Mashirov
Kotelnikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, Moscow

Read more...
13:30, 13-10-29
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Innowacyjne rozwiązania aparaturowe (firmy Micrometrics) do pomiarów chemisorpcyjnych metodą statyczną

mgr Piotr Rybak
Sylant Instruments

11:00, 13-10-29
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Magnetic susceptibility of electrons in crystalls with degenerated energy bands
2. Zbadanie transferu energii Cr3+ → Nd3+ w nanokryształach LaAlO3

mgr Sergii Anufriiev1, mgr inż. Bartosz Bondzior2

12:15, 13-10-25
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The NICA Project at JINR Dubna

prof. dr hab. David Blaschke

Read more...
14:00, 13-10-23
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

1. Synteza i badania strukturalne pionowo uporządkowanych nanorurek węglowych
2. Technika formowania strefowego w zastosowaniu do wytwarzania warstw organicznych

mgr inż. Grzegorz Chajewski1, mgr inż. Krzysztof Domieracki2

11:00, 13-10-22
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Obliczenia struktury pasmowej Mo3Sb7 oraz Ru3Sn7

mgr Mane Sahakyan

11:15, 13-10-21
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Siatka dyfrakcyjna jako płaskie zwierciadło skupiające

dr Michał Wasiak
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej

12:15, 13-10-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Kwantowa grawitacja - ważne wyzwanie przed fizyką teoretyczną

prof. dr hab. Jerzy Lukierski

Read more...
13:15, 13-10-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

A quantum kinetic description of spin dynamics in diluted magnetic semiconductors

Moritz Cygorek
Physikalisches Institut, Universität Bayreuth

13:00, 13-10-15
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Nanotechnologia, a materiały do zastosowań biomedycznych – podział i zastosowanie

dr hab. Rafał Wiglusz
INTiBS PAN Wrocław

Read more...
11:00, 13-10-15
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badanie współistnienia nadprzewodnictwa i magnetyzmu w domieszkowanych związkach EuFe2As2

mgr inż. Lan Maria Tran

11:15, 13-10-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Optyczne własności MoS2

dr hab. Adam Babiński, prof. UW
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

12:15, 13-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The world is discrete

dr Olaf Dreyer
Univ. Sapienza Roma

Read more...
13:00, 13-10-09
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Mechanizmy degradacji ogniw słonecznych ze złączem objętościowym na bazie P3HT:PCBM

Michał Dusza

13:15, 13-10-08
PWr, bud. A1, sala 321

Seminar of Wrocław University of Technology

O narodzinach tranzystora i Janie Czochralskim

prof. dr hab. Andrzej Jakubowski
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej

Read more...
11:00, 13-10-08
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza i charakterystyka mikroskopowa mieszanych tlenków typu Ce1-xLnxO2-y

mgr Oksana Mendiuk

09:15, 13-10-08
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego

dr hab. Tomasz Zaleski

Read more...
11:15, 13-10-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Struktury półprzewodnikowe w promieniowaniu terahercowym - fizyka i aplikacje

prof. dr hab. Marian Grynberg
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

12:15, 13-10-04
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Massive star explosions - from the birth of (proto)neutron stars to the synthesis of heavy elements

dr Tobias Fischer

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30