Seminars


13:30, 13-11-26
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

11 th European Congress on Catalysis (France 2013) - wspomnienia i prezentacja wyników własnych - "Synteza i charakteryzacja bimetalicznych katalizatorów Ru-Re"

mgr inż. Katarzyna Baranowska

11:00, 13-11-26
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Indukowana wysokim ciśnieniem przemiana fazowa pirazyny
2. Synteza i właściwości surfaktantów zawierających ugrupowanie labilne

mgr Katarzyna Kowalska1, mgr inż. Piotr Kraszkiewicz2

11:15, 13-11-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Typicality and entropy in classical and quantum systems

dr Tyll Krüger

12:15, 13-11-22
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Struktura złożonych fermionów w ułamkowym kwantowym efekcie Halla

dr inż. Janusz Jacak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Read more...
14:00, 13-11-21
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Pomiary temperatury bez pola i w polu magnetycznym

mgr Stanisław Matyjasik
MLSPMiNT, Wrocław

Read more...
12:00, 13-11-21
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Od dielektryków z szeroką przerwą wzbronioną do półprzewodników

dr Piotr Solarz

14:00, 13-11-20
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Równanie Diraca, pola cechowania i chaos kwantowy w grafenie

dr hab. Adam Rycerz
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Read more...
13:15, 13-11-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Exit probability in a one-dimensional nonlinear q-voter model

Piotr Przybyła

14:00, 13-11-19
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetotransport automation shell - New generation of program shell for measuring resistivity, storing data, fast assessing and editing the results

Mike Safonchik
A.F.Ioffe Physico-Technical Institute, Saint Petersburg, Russia

Read more...
11:00, 13-11-19
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Technika formowania strefowego w zastosowaniu do wytwarzania warstw organicznych
2. Optymalizacja struktury oraz charakteryzacja organicznych ogniw słonecznych o strukturze złącza objętościowego

mgr inż. Krzysztof Domieracki1, mgr inż. Michał Dusza2

11:15, 13-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Molekularne mechanizmy zmian konformacyjnych makromolekuł na przykładzie kanałów jonowych

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13:15, 13-11-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spontaneous emission versus quantum discord in the system of two atoms

prof. Lech Jakóbczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:30, 13-11-08
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Badanie struktury elektronowej nadprzewodników zawierających atomy żelazowców

mgr inż. Maciej Winiarski

Read more...
12:15, 13-11-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nobel 2013 w fizyce – higgson, Higgs i inni

prof. dr hab. Ludwik Turko

Read more...
13:00, 13-11-07
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Sprawozdania z konferencji

J. Ćwik, D. Gajda, A. Los, K. Filar, G. Gajda

Read more...
13:15, 13-11-06
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantum field theoretical derivation of the Beth-Uhlenbeck EoS

prof. David Blaschke
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

14:00, 13-11-05
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Study of the magnetic properties of HTS tapes stacks for use in levitation systems

Sergey V. Pokrovskiy, Maxim A. Osipov
National Research Nuclear University “MEPHI”, Russia, Moscow

Read more...
11:15, 13-11-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Neutrino po 80 latach: schizofreniczna cząstka?

prof. dr hab. Wiesław Kamiński
Wydział Fizyki, UMCS Lublin

Read more...
11:00, 13-11-04
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Fermi surface and superconducting properties in Rashba-type and chiral-structure compounds

prof. dr Yoshichika Onuki
University of the Ryukyus, Okinawa, Japan

Read more...
10:00, 13-11-04
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Optical and spectroscopic diagnostic of materials for photonics

prof. Maurizio Ferrari
CNR-FN CSMFO Lab. Trento, Trento, Włochy

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30