Seminars


13:15, 13-02-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Optical and electronic properties of non-uniformly shaped quantum dashes

Piotr Kaczmarkiewicz
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 13-02-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Struktura krystaliczna oraz badania kalorymetryczne, spektroskopowe i teoretyczne niecentrosymetrycznego kompleksu guanidyny z kwasem akrylowym

mgr inż. Damian Dudzic

13:00, 13-02-12
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Experimental observation of Aharonov-Bohm conductance steps in bismuth nanowires

prof. Tito E. Huber
Howard University, Washington, USA

Read more...
12:00, 13-02-07
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Nanomateriały dla energii

prof. dr hab. Igor Kosacki
Shell Innovation, Research & Development, Houston, TX

Read more...
13:30, 13-02-05
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych. Podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowania

mgr Oksana Mendiuk

11:00, 13-01-30
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badanie charakterystyk luminescencyjnych rodaminy 6G w matrycach SiO2 i TiO2

mgr Katarzyna Lenczewska

13:15, 13-01-23
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

The Selected Frequency Conversion Processes in Structured Optical Fibers

dr inż. Karol Tarnowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 13-01-23
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zastosowanie impulsów femtosekundowych w badaniach spektroskopowych krystalicznych układów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Adam Strzęp

13:30, 13-01-22
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie wysokorozdzielczej analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej

dr Mauro Porcu
FEI Company, Eindhoven, Holandia

10:15, 13-01-22
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Analiza smug rozpraszania dyfuzyjnego tris(bicyklo[2.1.1]hekseno)benzenu przy pomocy programu ZODS

mgr inż. Dorota Komornicka

Read more...
11:15, 13-01-21
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Biosensory oparte na półprzewodnikowych nanocząsteczkach

prof. Danek Elbaum
Instytut Fizyki, PAN Warszawa

13:15, 13-01-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

High-temperature superconductivity in the Hubbard model: Gutzwiller Wave Function solution and comparison to experiment

dr Jan Kaczmarczyk
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:15, 13-01-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Faza geometryczna w optyce falowej

dr hab. Piotr Kurzynowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15, 13-01-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Czy możliwe są przejścia fazowe w układach jednowymiarowych?

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. UWr.
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

12:15, 13-01-04
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Kolektywna emisja spontaniczna z podwójnych kropek kwantowych i z zespołów kropek

prof. dr hab. Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30