Seminars


12:00, 13-03-28
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Badania nad technologią wytwarzania organicznych ogniw słonecznych w Laboratorium Ogniw Słonecznych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

dr inż. Filip Granek
Departament Nanotechnologii, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Read more...
13:15, 13-03-27
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Origin of the uniaxial magnetic anisotropy in (Ga,Mn)As

Magdalena Popielska
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

11:15, 13-03-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Spektroskopia ciemnych ekscytonów w kropkach kwantowych CdTe/ZnTe

prof. dr hab. Piotr Kossacki
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:15, 13-03-22
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala DSF

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Próby wyjaśnienia mas i mieszania neutrin

prof. dr hab. Marek Zrałek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Read more...
13:15, 13-03-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Plasmon-photovoltaic effect and subdiffraction undamped plasmon-polariton propagation along metallic nano-chain

dr Witold Jacak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 13-03-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Materiały typu MOF oraz ich potencjalne zastosowania

mgr Bartosz Przybył

11:15, 13-03-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Defekty ośmiokątne w grafenie i nanorurkach węglowych

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:15, 13-03-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Higher spin fields and extensions of space-time

prof. dr hab. Jerzy Lukierski

Read more...
13:15, 13-03-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Theory of Intraband Transitions in Quantum Dot Chains for Intermediate Band Solar Cells

Igor Bragar
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

11:00, 13-03-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Hetereostruktury ferromagentyk/nadprzewodnik: wytwarzanie i własności

mgr inż. Hanna Lochmajer

11:15, 13-03-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Fizyka ciała stałego w sieciach optycznych

dr hab. Tomasz Zaleski
INTiBS PAN, Wrocław

12:15, 13-03-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Człowiek jako mieszkaniec Wszechświata - wpływ środowiska kosmicznego na życie na Ziemi

prof. dr hab. Paweł Rudawy
Instytut Astronomiczny UWr

Read more...
14:00, 13-03-06
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

O dualizmie elektronowym w UGe2 i innych metalicznych połączeniach uranu

prof. dr hab. Robert Troć

13:15, 13-03-06
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantum state transfer via spin chains

Kamil Korzekwa
Imperial College London

11:15, 13-03-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Nowe metody w diagnostyce termonuklearnej plazmy i kwantowej teorii metali

dr Janusz Chrzanowski
Akademia Morska, Szczecin

12:15, 13-03-01
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Sieci pokarmowe z zamkniętym obiegiem materii organicznej

dr Janusz Szwabiński

Read more...
13:15, 13-02-27
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spectral properties of an s-wave superconductor with spin-orbit coupling

Marcin Kołodziej
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 13-02-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Sclerometric reserch plastic deformation of two-dimensional polycrystal Al" oraz "Low-temperature physical properties of NdOs4As12

mgr Andrii Rudenko

11:15, 13-02-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Czy Natura oszukuje nas w doświadczeniach rozproszeniowych?

prof. dr hab. Leszek Sirko
Instytut Fizyki, PAN Warszawa

12:15, 13-02-22
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Kwantowa krytyczność w układach silnie skorelowanych

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30