Seminars


11:15, 13-05-06
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Optyczne zegary atomowe

dr hab. Jerzy Zachorowski
Zakład Fotoniki, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

13:00, 13-04-29
INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6 bud. VIII

Doctoral dissertation defence

Synteza i zbadanie własności optycznych nanokryształów oraz nanoceramik Y3Al5O12 i MgAl2O4 domieszkowanych jonami Cr3+

mgr inż. Paweł Głuchowski

Read more...
12:15, 13-04-26
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Efekt Simmla i imiona dzieci

prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski
AGH Kraków

Read more...
12:00, 13-04-25
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

How Long a Way it is from Eu3+ to Eu2+?

prof. dr Jorma Hölsä

Read more...
14:00, 13-04-24
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Własności fizyczne w okolicach przejść fazowych - kwantowego oraz klasycznego - dla dwóch wybranych perowskitów typu ABO3

dr Leszek Spałek
The Schoenberg Laboratory for Quantum Matter, Cavendish Laboratory, University of Cambridge

Read more...
13:15, 13-04-24
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Discrete vs continuos time in analysis of stochastic processes

Jakub Ślęzak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 13-04-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Otrzymywanie i oznaczenie struktur nowych kryształów organicznie templatowanych siarczanów metali

mgr Tamara Lukianova

11:15, 13-04-22
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Novel nitride semiconductors: MBE growth and optical properties

prof. Tim Veal
Department of Physics and Stephenson Institute for Renewable Energy University of Liverpool, UK

12:15, 13-04-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Dynamiczne przemiany fazowe na rynkach finansowych

prof. dr hab. Ryszard Kutner
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
10:00, 13-04-18
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Kriogenika wczoraj i dziś

prof. dr hab. Andrzej Zaleski

Read more...
13:15, 13-04-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Perception of light rays and images in strong gravitational fields

dr Alicja Siwek
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 13-04-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Preparatyka i badania strukturalne soli kwasu trifenylooctanowego

mgr Katarzyna Pawlus

11:15, 13-04-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Biofotonika i obrazowanie biomedyczne

dr hab. Maciej Wojtkowski
Zespół Fizyki Medycznej UMK, Toruń

12:15, 13-04-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Jak kanonicznie kwantować mechanikę hamiltonowską we współrzędnych krzywoliniowych

prof. dr hab. Maciej Błaszak
UAM Poznań

Read more...
13:15, 13-04-10
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Effective Dirac equation, gauge fields, and quantum chaos in graphene

dr Adam Rycerz
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read more...
11:00, 13-04-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Przewodnictwo cieplne prostych kryształów molekularnych, przypadek CO

mgr Tetiana Romanova

13:30, 13-04-09
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Mikroanaliza rentgenowska z dyspersją energii (metoda EDS). Podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowania

mgr inż. Michał Trzmielewski

11:15, 13-04-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Dot-ring nanustructure: wysoce kontrolowalna struktura

prof. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

12:15, 13-04-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Zakład Fizyki Neutrin - na pograniczu teorii i eksperymentu

prof. dr hab. Jan Sobczyk

Read more...
13:15, 13-04-03
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Sagittarius stream in MOND

Adam Brandstetter-Kunc
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej oraz Faculty of Physics and Engineering, University of Strasbourg

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30