Seminars


14:00, 12-04-25
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

ESR study of Li2M2(MoO4)3, M = Mn, Co, Ni compounds as materials for lithium-ion batteries

dr hab. Nail Suleimanov
Zavoisky Physical Technical Institute of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation

11:15, 12-04-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Czy można pogodzić mechanikę kwantową ze szczególną teorią względności?

prof. Jakub Rembieliński
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

13:15, 12-04-20
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Termiczne wygaszanie luminescencji Eu3+ w La2CaB10O19

dr Robert Pązik

Read more...
10:00, 12-04-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6, bud. 2

Doctoral dissertation defence

Unconventional superconductivity in MgB2: Influence of doping, intraband and interband scattering on properties of a superconductor with a double energy gap

mgr Karen Oganisian

Read more...
12:00, 12-04-19
bud. II, sala 409a

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Przejście metal-izolator indukowane przejściem nieporządek-porządek

prof. nadzw. dr hab. R. Lemański

Read more...
11:15, 12-04-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Badanie nieciągłości fazowych w układach optycznych

dr Agnieszka Popiołek-Masajada
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 12-04-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Billiards

dr Tyll Krueger
University of Bielefeld, Faculty of Physics

Read more...
14:00, 12-04-11
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Wplyw wakansu irydowego na strukture elektronowa i czas zycia pozytronow w UIr2Zn20

prof. Anna Rubaszek

11:00, 12-04-11
sala 6, bud. 2

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Pseudogap and the local pairs in high-temperature superconductors

Prof. A. L. Solovyov
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of National Academy of Science of Ukraine, Kharkov

11:00, 12-04-03
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe nano-kryształów perowskitów LaAlO3 oraz CaTiO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr inż. Karol Lemański

11:15, 12-04-02
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Emergentność przyrody i hierarchiczna struktura nauki

Prof. Józef Spałek
Zakład Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14:00, 12-03-28
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Otrzymywanie monokryształów wybranych związków nadprzewodzących

dr Zbigniew Bukowski

11:00, 12-03-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wpływ ciśnienia na zmiany struktury elektronowej nadprzewodników żelazowych typu FeSe1-xTex

mgr inż. Maciej Winiarski

11:15, 12-03-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Predictive power of physical theories (subatomic physics as an illustrative example)

prof. Jerzy Dudek
University of Strasbourg and Department of Subatomic Research, CNRS

12:15, 12-03-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Program kształcenia w świetle Krajowych ram kwalifikacji (KRK)

prof. dr hab Ewa Dębowska
IFD, UWr

Read more...
15:15, 12-03-21
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of Department of Theory of Condensed Matter and Statistical Physics, IoTP UofWr

Korelacje w układzie ultra-chłodnych bozonów w sieci optycznej

dr Tomasz Zaleski
INTiBS PAN, Wrocław

Read more...
11:00, 12-03-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików o strukturze spinelu i perowskitu

mgr Maciej Ptak

11:15, 12-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

cQED in Quantum Dot Micropillar Cavities – Fundamental Research and Applications

prof. Stefan Reitzenstein
Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Berlin

Read more...
12:15, 12-03-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Solitons from geometry

prof. dr hab. Maciej Dunajski
University of Cambridge

Read more...
11:00, 12-03-15
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Poszukiwanie cząstek o nieabelowej statystyce w układach ułamkowego kwantowego efektu Halla

prof. dr hab. Arkadiusz Wójs
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30